KĽÚČ OD talentov: Ak kresťan nepodporuje talenty okolia, tak nepochopil kresťanstvo

author
2 minutes, 16 seconds Read

Minulý rok bol Svätý rok milosrdenstva a mnohí tento rok prežívali pozorne, s úctou, plní očakávaní, plní radosti z prechodu cez sväté brány, plní nadšenia z udalostí, ako napr. Svetové dni mládeže. Na čo však kresťanstvo aj počas roku milosrdenstva nemôže zabúdať, je povinnosť násobiť svoje talenty. Nemáme byť uniformní, ale každý v súlade s vlastným talentom ohlasovať evanjelium zo striech. Ak sme sa napriek tomu na uniformitu premenili, nepochopili sme, o čom kresťanstvo v skutočnosti je.

Kto je kresťan a nepochopil svoju úlohu kresťana, v odovzdávaní sa svetu cez svoje talenty, ten pochováva všetko to, čo do neho zasial Duch Svätý. Kto je kresťan a svoje kresťanstvo obmedzil len na uniformné prejavy, ako účasť na omši, nepochopil rozmanitosť talentov. Kto je kresťan a nepochopil, že nestačí, ak si to v sebe drží, že je kresťanom, ale že to musí ohlasovať zo striech, teda ohlasovať evanjelium, tak taký tiež nič nepochopil. Rozmanitosť talentov znamená, že každý vie robiť niečo iné. Tak je to správne. Jeden vie maľovať, tak o kresťanstve a jeho výhodách hovorí farbou a štetcom, iný vie pestovať kvetiny, tak pestuje, ďalší má talent písania, tak píše, ďalší vie piecť dobré buchty, tak pečie a každý pretransformovaním svojho talentu na dar ohlasuje Krista cez svoje možnosti. Kresťanstvo sa nesmie stať len vnútornou záležitosťou. Nesmie sa „zadebniť“ v pohodlnosti svojich obývačiek. Ani sa nesmie stať posudzovačným. Kresťanstvo nesmie byť kresťanstvom zabíjajúcim talenty. Kresťanstvo nesmie nútiť tých, čo majú maľovať, aby išli pestovať kvetiny. Alebo, aby talenty zahodili a vystačili si s uniformou. Lebo to talentovaní to vo svojej prirodzenosti nevedia. Lebo je to mrhanie ich talentami. A pamätáme si všetci o čom je podobenstvo o talentoch. Máme ich zúročovať, skrášľovať, odovzdávať ich svetu. Ak si niekto myslí, že je kresťan a ide druhého obmedzovať v jeho talente, či závisťou, posudzovaním, ohováraním, tak nič nepochopil. Ak si niekto myslí, že je kresťan a pľuje na tých, čo tvoria, vysmieva sa tým, ktorí tvoria, taký kresťan pľuje na Kristovu tvár. Lebo nepochopil celú podstatu. Podstatu kresťanstva, ktorá je o milosrdenstve a o talentoch. Boh nám vo svojom milosrdenstve dáva talenty na to, aby sme aj cez ich premieňanie na dar ohlasovali jeho meno a jeho milosrdenstvo.   (alb)

Similar Posts