Je potrebné vymeniť čelných predstaviteľov EÚ, zdôrazňuje Tibor Hanuliak zo SOSK

author
4 minutes, 27 seconds Read
Spájame Občanov Slovenska (SOSK) je názov jednej z politických strán, ktoré sa uchádzajú o hlas voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Rozprávali sme sa Tiborom Hanuliakom zo SOSK práve o voľbách do Európskeho parlamentu a o ideách, ktoré by chceli dosiahnuť, V rámci nášho seriálu k eurovoľbám sme oslovili všetky kandidujúce subjekty.
Čo sú najväčšie priority vašej strany pre voľby do Európskeho parlamentu?
Najväčšou prioritou je, aby sme čo najviac ľudí presvedčili, aby volieb do Europarlamentu zúčastnili. Sme členom spoločenstva – Európskej únie a je veľmi dôležité kto bude našich občanov na pôde Európskeho parlamentu zastupovať.
Aké najdôležitejšie zmeny sú v Európskej únii potrebné urobiť pre lepší život obyvateľov v jednotlivých členských štátoch EÚ?
Je potrebné vymeniť čelných predstaviteľov EÚ. Nehospodária s prostriedkami Európskej únie správne. Financie, ktoré by mali ísť na rozvoj členských štátov (a je teda ešte veľa členských štátov, ktoré to potrebujú – napríklad bývalý východný blok, kde patrí aj Slovensko, ktorý úrovňou zaostáva za inými členskými štátmi) dávajú na vojnové konflikty, ktoré finančne podporujú a tiež obrovské finančné prostriedky vynakladajú na migrantov. Preto EÚ nemôže napredovať.
Je potrebné vymeniť čelných predstaviteľov EÚ. Nehospodária s prostriedkami Európskej únie správne.
Slovensko vstupovalo do inej EÚ, v akej sme dnes. Čo je v tejto súvislosti potrebné urobiť?
Pre túto otázku platí odpoveď z predchádzajúcej otázky.
Na Slovensku žijú aj euroskeptickí ľudia, teda ľudia, ktorí si uvedomujú, že Európska únia je často odrezaná od reality bežných ľudí a namiesto pomoci im život skôr byrokraciou komplikuje. Ako chcete smerom k euroskeptikom komunikovať?
Ľudia nemajú dostatok informácií. A toto by mala byť jedna z dôležitých úloh europoslancov, ktorí majú omnoho viac informovať o fungovaní a dianí v Európskej únii, o možnostiach a projektoch, ktoré sú veľmi užitočné. Neznalosť občanov o výhodách fungovania v EÚ často spôsobuje ich skepticizmus. Sú zavádzaní našimi politikmi, ktorí keď nevedia vyriešiť problémy našich občanov, vyhovoria sa na Európsku úniu.
Ste za to, aby Slovensko uvažovalo nad možnosťami tzv. Slovexitu? Alebo ste viac za zotrvanie v EÚ?
Sme jednoznačne za zotrvanie v EÚ. Ale to neznamená, že nevidíme určité nevýhody alebo byrokraciu. To všetko sa však dá zmeniť.
Sme jednoznačne za zotrvanie v EÚ. Ale to neznamená, že nevidíme určité nevýhody alebo byrokraciu.
Súhlasíte s tým, aby sa Slovensko ešte viac previazalo s EÚ, alebo, naopak, chcete podporovať také kroky, ktoré umožnia, aby Slovensko nebolo až také závislé od ekonomík najväčších štátov, napr. nemeckej ekonomiky?
Sme za zotrvanie v EÚ, ale musíme tam byť ako rovnocenní partneri. Europoslanci toto za nás musia prezentovať. Slovensko si musí zachovávať aj svoju nezávislosť a svoje priority.
Ako by sme mali vyriešiť práve fakt, že dnes je Slovensko prakticky kolóniou a tým, že nám už takmer nič nepatrí, nevieme mať reálne väčší vplyv na lepší život ľudí na Slovensku?
S týmto nesúhlasíme. Naši politici nesú zodpovednosť – hospodársku, ekonomickú, finančnú aj sociálnu, za to v akom stave sa Slovensko nachádza.
Čo chcete urobiť pre zvýšenie záujmu ľudí o voľby do Európskeho parlamentu?
Stretávame sa s ľuďmi, komunikujeme a vysvetľujeme, aké dôležité je mať zodpovedných a proslovenských poslancov v Európskom parlamente.
Stretávame sa s ľuďmi, komunikujeme a vysvetľujeme, aké dôležité je mať zodpovedných a proslovenských poslancov v Európskom parlamente.
Čo by ste chceli urobiť s často nezmyselnými, zbytočnými a niekedy zbytočne predraženými projektami eurofondov, z ktorých sa bežný človek obrazne povedané nenaje?
Na to máme europoslancov, ktorí pracujú v Európskom parlamente ako zákonodarcovia. Majú okamžite poukazovať na nevýhodné projekty. Potom máme vládnych predstaviteľov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú európskych summitov a tiež spolurozhodujú o projektoch, financiách a smerovaní EÚ. Majú pracovať pre nás, za Slovensko. Ak sa ukáže, že projekty z eurofondov sú pre nás nevýhodné, tak europoslanci a naši vládni predstavitelia si neplnia svoje povinnosti a nepracujú zodpovedne pre Slovensko.
Akú Európsku úniu by ste chceli zanechať po svojom prípadnom pôsobení v Európskom parlamente?
Určite silnejšiu, ktorá bude brať všetkých svojich členov rovnocenne, ako rovnocenných partnerov. Nebude sa starať a financovať vojnové konflikty a nelegálnych migrantov.
Povedzte jeden konkrétny krok, prejav, ktorú chcete dať Slovensku a Európe cez pôsobenie v Európskom parlamente.
Odpoveď z predchádzajúcej otázky.
Michal Albert, foto ilustračná unsplash.com / Antoine Schibler

Similar Posts