Uhrík: Bombardujete nás správami, či je pravda, že týmto rozhodnutím skončili rúška, karantény, Covid pasy a pod. Europoslanec reaguje na rozhodnutie ÚS

author
1 minute, 53 seconds Read

K decembrovému rozhodnutiu Ústavného súdu SR sa vyjadril aj poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík.

Na sociálnej sieti reagoval na komentáre o tom, čo toto rozhodnutie znamená v praxi. „Bombardujete nás správami, či je pravda, že týmto rozhodnutím skončili rúška, karantény, Covid pasy a pod.“ napísal s tým, že sa to nezakladá úplne na pravde. „Žiaľ, pravda to celkom nie je, aj keď v tom náleze ÚS sú isté pozitívne zistenia, na ktorých budeme stavať náš právny boj za slobodu ďalej.“

Uhrík vysvetlil, že „Ústavný súd rozhodol, že niektoré ustanovenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorými bolo možné nariadiť niektoré karanténne opatrenia v zdravotníckych a iných zariadeniach inde ako v domácom prostredí (čiže tá štátna karanténa) nie sú v súlade s našou Ústavou a medzinárodnými Dohovormi“.

Vysvetlil, že ide o situácie, keď sa realizovali štátne karantény v ubytovniach. „Tak po dvoch rokoch vieme, že to bolo nezákonné a neústavné, ale žiaľ, toto rozhodnutie súdu (napriek jednej často citovanej vete v odôvodnení) nič viac priamo nehovorí,“ dodal Uhrík a vysvetlil aj to, čo sa mu čítalo s lepším pocitom. „K tomuto rozhodnutiu sú zverejnené aj 3 odlišné stanoviská sudcov, ktorí mali iný názor ako ich kolegovia, a ktoré hovoria o tom, že hygienická autorita (či už hlavný hygienik, štáb civilnej ochrany a pod.) by mala formulovať len odporúčania, a právne predpisy má prijímať zákonodarca, inak je ohrozená právna istota,“ zdôraznil europoslanec a dodal, že takto naznačili nemožnosť obmedziť základné ľudské práva naoríklad hlavným hygienikom Jánom Mikasom či covod-automatom.

„V globále sú však decembrové rozhodnutia Ústavného súdu, žiaľ, taký typický slovenský alibizmus. Súd síce uznáva, že niektoré vládne obmedzenia poškodzovali/poškodzujú ľudské práva, ale náhradu škody si uplatniť nemôžete,“ uzavrel Milan Uhrík a prisľúbil hlbšiu analýzu od právnického tímu. Michal Albert, zdroj a foto FB Milana Uhríka.

Similar Posts