104 rokov od Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie

author
1 minute, 0 seconds Read

7. november je spojený s Leninom, ale, paradoxne, aj s mesiacom október. Je to už 104 rokov, ako sa udiali udalosti Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.

„Dnes si pripomíname 104. výročie významnej udalosti, ktorá priniesla zásadný prelom v svetových dejinách – Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
(pre mladšie ročníky – vtedy sa používal v Rusku ešte juliánsky kalendár, ktorý je posunutý o 13 dní skôr),“ vysvetlili komunisti na FB stránke Komunistická strana Slovenska OV Martin, kde aj vysvetľujú poslanie udalosti.

„Táto revolúcia bola základom vzniku Sovietskeho zväzu a bola nasledovaná ďalšími revolučnými pohybmi v Európe i vo svete. Aj keď projekt socializmu vo väčšine sveta bol dočasne porazený, je zákonitosťou, že súčasný kapitalistický systém musí byť nahradený spravodlivejšou spoločnosťou – socializmom, keďže je to jediná nádej na záchranu ľudstva, inak je ľudstvo odsúdené na zánik v dôsledku vykorisťovateľskej podstaty kapitalizmu,“ doplnili súdruhovia na FB stránke. (alb), zdroj a foto FB Komunistická strana Slovenska OV Martin

Similar Posts