KĽÚČ OD…

MECENÁŠI TOTALITY 21. AUGUSTA 2019

PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA K VÝROČIU VPÁDU VOJSK VARŠAVSKEJ ZMLUVY.

Podobné spomienky by boli v slušnej spoločnosti naozaj výstrahou. V slušnej spoločnosti, kde štát myslí na svojich občanov. V slušnej spoločnosti, kde nedochádza k pohybu vojsk iných štátov. V slušnej spoločnosti, ktorá nevedie virtuálne, ani skutočné vojny. Keďže sa tieto predpoklady nenapĺňajú, tak patetickosť pri spomienke na 21. august naozaj nie je namieste. Pretože dnes je to takmer to isté, len v ružovom.

Ak si pri spomienke na august 1968 povieme len to a.), že to bolo zlé, lebo to bolo zasahovanie do práv samostatnej krajiny, a nepovieme aj to b., že je rovnako zlé je aj dnes, keď sa zasahuje do suverénnosti krajín dneška, tak sme len obyčajní alibisti. Tak, ako bolo zlé zasiahnutie do suverénneho štátu Československa, je rovnako zlé, ak napr. Európska únia vstupuje do rozhodovacích právomocí suverénnej krajiny. Ako je však možné, že už napr. naša vlastná Ústava má nižšie postavenie ako právo EÚ? Ako je možné, že zákony EÚ sú nadradené tým slovenským? Nie je to 21. august, len v humánnejšom prevedení? A ako je možné, že rovnako, ako vtedy, aj dnes jestvuje diktatúra dovoleného slova? Pri spomienke na 21. august 1968 by sme sa mali pozerať s kontextom dnešnej neslobody.

Ako je možné, že rovnako, ako vtedy, aj dnes jestvuje diktatúra dovoleného slova? Pri spomienke na 21. august 1968 by sme sa mali pozerať s kontextom dnešnej neslobody.

V ktorom síce nie sú ruské stíhačky a tanky, ale sú v ňom stíhačky F16, ktoré si musíme kúpiť za drahé miliardy, a to aj napriek tomu, že na zdravotníctvo nie sú peniaze. Ak si naozaj myslíme, že dnes žijeme v slobode, tak sme asi naozaj príliš zmanipulovaní propagandou dneška. Médiá hlavného prúdu si potom mädlia ruky, že všetko ide po masle, tak, ako si prajú oni, resp. ich mecenáši. Mecenáši totality 21. augusta 2019.

PhDr. M. Albert, PhD.,

šéfredaktor www.klucod.sk

ilustračná fotografia: pixnio.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.