ZOSTÁVAM V NAIVNEJ VIERE, ŽE SITUÁCIA NIKDY NEBUDE AŽ TAKÁ, ABY MUSELO PRÍSŤ K AKÉMUKOĽVEK POVSTANIU, HOVORÍ SPISOVATEĽ V ROZHOVORE O SNP

Aj Tomášovi Beníkovi, ktorý je spisovateľom a zároveň sa angažuje aj v divadle, sme položili otázky v súvislosti s oslavami 75. výročia vypuknutia SNP, ktoré sa dnes uskutočnili v metropole tohto povstania v Banskej Bystrici. Tomáš, čo pre vás SNP znamená? SNP pre mňa znamená významný moment v dejinách Slovenska, kedy Slováci už nechceli žiť v režime, […]