MECENÁŠI TOTALITY 21. AUGUSTA 2019

PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA K VÝROČIU VPÁDU VOJSK VARŠAVSKEJ ZMLUVY. Podobné spomienky by boli v slušnej spoločnosti naozaj výstrahou. V slušnej spoločnosti, kde štát myslí na svojich občanov. V slušnej spoločnosti, kde nedochádza k pohybu vojsk iných štátov. V slušnej spoločnosti, ktorá nevedie virtuálne, ani skutočné vojny. Keďže sa tieto predpoklady nenapĺňajú, tak patetickosť pri spomienke na […]