Prečo na Slovensku, ktoré nekolonizovalo? Komunisti sú proti dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA

author
3 minutes, 21 seconds Read

Komunistická strana Slovenska prišla v súvislosti s medializovanou zmluvou medzi Slovenskom a USA s kritikou.

Na pretras mediálne prichádza Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA. „I v tomto prípade sa odhaľuje, že ministri súčasnej vlády nemajú takmer žiadne znalosti z histórie. Nepoznajú základné fakty, udalosti, ale ani základné princípy a zákonitosti ekonomického, spoločensko-politického vývoja vo svete a v jeho jednotlivých regiónoch,“ uviedli komunisti vo svojom vyhlásení s tým, že súčasní vládni politici tak logicky nemôžu „rešpektovať dialektiku historických procesov“.

Preto pripomenuli historické fakty. „Okrem nasadenia americkej armády v 2.svetovej vojne proti nemecko – fašistickému agresorovi, všetky ďalšie jej nasadenia mali charakter agresií a podpory zasahovania do vnútorných záležitosti iných krajín,“ skonštatovali komunisti s dôvetkom, že „americké administratívy vždy vysielali a nasadzovali svoje ozbrojené sily tam, kde išlo o geopolitické záujmy USA, to znamená získanie, alebo upevnenie ich vplyvu“. No za všetkým vždy podľa nich stála ekonomika a finančné záujmy „finančno-priemyselných skupín“.

Americké administratívy vždy vysielali a nasadzovali svoje ozbrojené sily tam, kde išlo o geopolitické záujmy USA.

Takto je to podľa KSS aj teraz pri snahe mať trvalú prítomnosť vojsk USA na územiach východnej a strednej Európy. „Napriek tomu, že členstvom Slovenska v NATO nie sú aktivity ani záujmy USA na Slovensku nijak obmedzované, súčasná servilná, poddajná, proamerická vláda ide ešte ďalej. Snahou o podpísanie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA dáva ozbrojeným silám inej krajiny, mimochodom tisíce míľ vzdialenej od našej krajiny, právo využívať takmer neobmedzene našu zem, životné podmienky, ktoré sú výsledkom činnosti našich predkov po stáročia,“ doplnili komunisti s tým, že v návrhu dohody sú aj pasáže, ktoré dávajú možnosť vojakom „cudzej mocnosti konať spôsobom, ktorý je v rozpore so záujmami našej suverenity a právnym poriadkom štátu“.

Komunisti pripomínajú, že to nie je len o tom, že tieto územia, o ktorých dohoda hovorí, bude prakticky ovládať USA, tak tu budú môcť „rozmiestňovať a skladovať na našom území obranné zariadenia, podľa vlastného rozhodnutia“. A tak rôzne mechanizmy budú môcť „vstupovať na územie SR, odchádzať z neho a voľne sa na ňom pohybovať“. Slováci tak podľa vyjadrenia KSS nebude môcť trestne stíhať „príslušníkov OS USA v prípade spáchania trestných činov, prečinov a priestupkov na našom území, ale tiež práva konať v oblasti občianskoprávnej náhrady škôd, alebo ukladaní pokút“. Zdôraznili, že nikto zo Slovákov nikdy nebude môcť takto konať na území USA. Komunisti dodali, že Slováci si nikdy ani neuzurpovali koloniálne územia. „Slovensko nikdy nemalo žiadne kolónie a nikdy sa nepodieľalo na devastácii cudzích území, ani na okrádaní či vykorisťovaní ich občanov. Preto je prirodzené, že slovenský ľud sa necíti ohrozený zo strany svojich susedov, a to ani blízkych, ani vzdialenejších. Nepovažuje teda za potrebné, mať na svojom území cudzie vojenské základne a na nich vojakov iných krajín,“ uviedli s tým, že ako pacifisti si bezpečnosť môžeme zaisťovať sami. Žiadajú preto vládu, aby od tejto dohody ustúpila. „Vyzývame všetkých vlastencov Slovenska byť pripravenými vzoprieť sa podpísaniu uvedenej ´Dohody´, ako aj každému inému pokusu umožniť iným štátom mať vojská na ´slovenskej zemi´“, uzavreli komunisti vo vyhlásení.

(alb), zdroj kss.sk, foto ilustr. unsplash.com

Armáda USA nemá miesto na slovenskej zemi

Similar Posts