NUESTRA PROPUESTA: TÍ, KTORÍ UŽ BOLI VEĽMI BOHATÍ, ZÍSKALI POČAS PANDÉMIE EŠTE VIAC

author
1 minute, 53 seconds Read

Často sa hovorí o tom, že v kapitalistickom zriadení sa nožnice otvárajú. Obrovské masy chudobných, alebo ľudí, ktorí sú už na hranici chudoby, na druhej strane bohatí, ktorí užívajú majetok, ktorí si ani nie sú schopní užiť, lebo ho je toľko, že sa naň pozerajú len ako štatisti. V čase koronavírusu sa to prehlbuje. A argentínske periodikum Nuestra Propuesta píše, že „tí, ktorí už boli veľmi bohatí, získali počas pandémie ešte viac“.

Systém nadmernej viery v neviditeľné ruky trhu uskutočňuje aj takéto anomálie, ktoré vlastne vidíme aj každodenne na vlastných životoch. Kým bohatým sa majetok zvyšuje, tak ľudia, čo sa ešte ako-tak držali nad úrovňou chudoby, už prerazili aj toto dno. Argentínske komunistické noviny doplnili, že sa na tom podieľa aj strata reálnej hodnoty peňazí ako takých. A je to navyše už aj systém, keď sa podniká aj s dlhmi a exekútori majú raj na zemi. Veď stačí tak málo. Stav, keď sa aj z pár dlžných centov, zatajovaním a ťahaním času, stanú stovky i tisíce eur, je absolútne neprijateľný. „Zdravotná starostlivosť prostredníctvom mechanizmov izolácie a sociálneho dištancovania spochybňuje zásadný proces reprodukcie kapitalizmu, ktorý je po dlhú dobu stále viac založený na produkcii peňazí prostredníctvom finančných príjmov a ich derivátov, ako aj na konzume zbytočných tovarov,“ doplnilo periodikum z Argentíny. Pomôcť by bolo možné aj prostredníctvom obmedzenia daňových rajov, kam sú odčerpávané domáce hodnoty, domáce výnosy, zhmotnená práca ľudských rúk ide von. „Mierne odhady naznačujú, že každý deň medzi operáciami pohybu kapitálu cirkuluje 1,5 až dva bilióny dolárov, čo znamená finančné prevody, ktoré sledujú iba návratnosť z rozdielu v cenách alebo kótovaných cenách, a ktoré nemajú nič spoločného s investičnou produktivitou,“ doplnilo periodikum Nuestra Propuesta. (alb), ilustračná fotografia unsplash.com, zdroj: http://www.nuestrapropuesta.org.ar/politica/34-economia/2794-pandemia-capitalismo-y-sus-mitos 

Similar Posts