BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH CHCE KAŽDÝ MESIAC ASPOŇ DVADSAŤ ONLINE-AKTIVÍT

V súvislosti s koronavírusom, ktorý ovplyvnil aj umelecký svet, sme sa rozprávali s Pavlom Hrehorčákom, riaditeľom Bábkového divadla v Košiciach. Čo všetko ste museli pre to urobiť, aby ste mohli prejsť na nové online-formy predstavení? Čo všetko to obnášalo? Divadlo je špecifickým druhom umenia ktorého neopakovateľný charakter realizácie spôsobom „tu a teraz“ ho výlučne odlišuje od ostatných druhov umenia. Každé uvedenie divadelného […]