KĽÚČ OD…

PRACOVISKÁ OVLÁDA MOBBING! MUSÍME PRIJAŤ ZÁKON, ABY SA STAL TRESTNÝM ČINOM, ABY ASPOŇ V PRACOVNOM PRÁVE BOLA DISKRIMINÁCIA OBMEDZENÁ, HOVORÍ BOJOVNÍČKA PROTI TERORU NA PRACOVISKU

Košická právnička sa už dlhodobo venuje aj oblasti mobbingu, teda teroru na pracovisku. Úzko spolupracuje s bývalou poslankyňou Národnej rady SR Máriou Ritimskou. A práve blízku koordináciu s ňou považuje za recept na zvládnutie tohto náročného boja – boja proti terorizmu na pracovisku. O téme dňa Diskriminácie sme sa rozprávali s JUDr. GABRIELOU ZÁVACKOU.

Dnešná spoločnosť funguje aj na základe zákonov, medzi ktorými sú aj mnohé zákony zabraňujúce diskriminácii. Takýto je napríklad antidiskriminačný zákon. Je podľa vás tento zákon dostatačujúci, aby sme ako spoločnosť zabraňovali diskriminácii?
Vôbec. Antidiskriminačný zákon nie je dostačujúci. Pretože spoločnosť resp. pracoviská ovláda mobbing.

Deje sa dnes diskriminácia?
Áno v pracovnom živote, verejnom, vo všetkých oblastiach nášho života.

Počuli ste o nej? Na akých úrovniach sa deje?
Počujeme o nej. Deje sa od najvyšších miest, až po najnižšie.

Čo takáto diskriminácia spôsobuje?
Diskriminácia v súdnictve a na polícii spôsobuje, že ľudia niekedy berú spravodlivosť do vlastných rúk. Diskriminácia v pracovnom živote – miesto je iba po známosti, teda dôstojné pracovné miesto, potom mladí utekajú pracovať do Bratislavy alebo do zahraničia. Spôsobuje to veľa dôchodcov, opustené mestá a dediny. Aj v novinách bola správa, že posledná banka odišla z malého mesta, ktoré vymiera. A potom aj sociálna diskriminácia, potom zdravotná, že bohatí majú na lieky a chudobní nie.

Prečo, ak máme antidiskriminačný zákon, tak napriek tomu je tu stále diskriminácia vo veľmi vysokej miere a nedarí sa s ňou „zatočiť“?
Nie je tu vôla od oligarchov, politikov.

Nie je tu vôla od oligarchov, politikov.

Je možné nejakým spôsobom prehrýzť sa cez diskrimináciu a napriek jej existencii robiť kroky, aby sa jej pôsobenie eliminovalo? Akým spôsobom môžeme my všetci prispieť v boji proti diskriminácii?
Nedá sa spomenúť slovo mobbing bez JUDr. Márie Ritomskej, ju už poznám od roku 2013. V roku 2014 som sa stala jej asistentkou. Celá jej práca ako poslankyne, a teraz exposlankyne, bola služba ľuďom, najviac však sa venuje práve osvete proti mobbingu. Zatočiť sa s mobbingom, či diskrimináciou dá, spolupracovať s Marikou Ritomskou. A samozrejme prijať zákon, aby bol mobbing trestný čin, resp. aspoň v pracovnom práve by bola diskriminácia obmedzená.

Nedá sa spomenúť slovo mobbing bez JUDr. Márie Ritomskej, ju už poznám od roku 2013. V roku 2014 som sa stala jej asistentkou. Celá jej práca ako poslankyne, a teraz exposlankyne, bola služba ľuďom, najviac však sa venuje práve osvete proti mobbingu. Zatočiť sa s mobbingom, či diskrimináciou dá, spolupracovať s Marikou Ritomskou.

Prečo je diskriminácia problémom aj pre ľudí, ktorí diskriminovaní nie sú, resp. pre ľudí, ktorí diskriminujú?
Pretože podlí ľudia by tak nemohli ťažiť z chudobných, nemali by tí podlí výhody.

S akou formou diskriminácie ste sa stretli vo svojom okolí a ako si s ňou daná osoba poradila, resp. neporadila? Na koho všetkého sa daná osoba obrátila, čo všetko robila, aby sa z bludného kruhu diskriminácií dostala?
S majetkovou, pracovnou, sociálnou: kto by sa s ňou nestretol? Osoby si poradili na súde, ak to bolo pracovné právo. Alebo radšej ustúpili, akoby mali trpieť.

V blízkom čase určite sa táto forma zla nebude dať zlikvidovať. Zhora môžeš všetko, ale dole nemôžeš nič.

Je nejaká šanca, že napriek tomu, že žijeme v 21. modernom storočí, dokážeme v blízkom čase vykoreniť diskriminácie?
V blízkom čase určite sa táto forma zla nebude dať zlikvidovať. Zhora môžeš všetko, ale dole nemôžeš nič.

(alb), ilustračné foto pixnio.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.