NOVODOBÁ CIELENÁ GENOCÍDA NÁRODA: Z DÔVODU INSOLVENCIE (OSOBNÉHO BANKROTU) VÁS NIKDE NEZAMESTNAJÚ, OPISUJE KRITICKÚ SITUÁCIU NICOLE BLANKENSHIP

NICOLE BLANKENSHIP hovorí o veľkom paradoxe súvisiacom s dnešnou témou diskriminácií. Systém totiž podľa zákona síce umožní osobný bankrot (insolvenciu), no má to háčik. Podmienkou je nevyhnutnosť byť zamestnaný. Túto povinnosť však človeku v osobnom bankrote málokto splní. „Dokonca niektoré firmy majú uvedené priamo v zmluve, že pre nich nemôžete pracovať, ak ste v osobnom […]

DISKRIMINÁCIE NA ZÁKLADE POHLAVIA: KEĎŽE NIE SOM MUŽ, DO VÝBEROVÉHO KONANIA SOM SA ANI NEDOSTALA, HOVORÍ RENÁTA BOGDÁNI O TÚŽBE PREDÁVAŤ AUTÁ

SOM ŽENA S TECHNICKÝM VZDELANÍM A NAVYŠE MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI. SLOGANY TYPU „NA SLOVENSKU PO SLOVENSKY“ DOTERAZ NEUTÍCHLI, HOVORÍ AJ O DISKRIMINÁCIÁCH NA ZÁKLADE NÁRODNOSTI. Každý môže prispieť svoju troškou: tým že prestane medzi ľuďmi rozlišovať a bude k nim pristupovať rovnako, bez ohľadu na ich pohlavie, farbu pleti, materinský jazyk, náboženské vyznanie a iné rozdiely, hovorí novinárka maďarskej […]

EXEKÚTORSKÉ MAFIE ČI ZLÁ SOCIÁLNA POLITIKA. AJ TOTO SÚ PODĽA PATRICIE KEAVY KLADIVÁ PROTI SPOLOČNOSTI

Hlavní problém vidím v médiích, která silně ovlivňují myšlení lidí. Lidé od nepaměti potřebují nad sebou něco, nebo někoho vyššího, o koho by se mohli opřít a ke komu vzhlížet, hovorí v rozhovore o problémoch spoločnosti česká poetka PATRICIA KEAVY. Dnes sa často hovorí o nezáujme mladých ľudí napr. o šport. Ako by ste daný […]

PRACOVISKÁ OVLÁDA MOBBING! MUSÍME PRIJAŤ ZÁKON, ABY SA STAL TRESTNÝM ČINOM, ABY ASPOŇ V PRACOVNOM PRÁVE BOLA DISKRIMINÁCIA OBMEDZENÁ, HOVORÍ BOJOVNÍČKA PROTI TERORU NA PRACOVISKU

Košická právnička sa už dlhodobo venuje aj oblasti mobbingu, teda teroru na pracovisku. Úzko spolupracuje s bývalou poslankyňou Národnej rady SR Máriou Ritimskou. A práve blízku koordináciu s ňou považuje za recept na zvládnutie tohto náročného boja – boja proti terorizmu na pracovisku. O téme dňa Diskriminácie sme sa rozprávali s JUDr. GABRIELOU ZÁVACKOU. Dnešná […]

ZAŽILA 6-ROČNÝ TEROR: DNES DISKRIMINUJÚ SNÁĎ ZA VŠETKO, KEĎ SA NIEČÍM LÍŠIŠ, DOKONCA STAČÍ, KEĎ SI VIACEJ CITLIVÝ ČI INTELIGENTNÝ, HOVORÍ V TÉME DŇA MONIKA NECPÁLOVÁ, KTORÁ ZAŽILA DISKRIMINÁCIU

VŠETKO MI BOLO VYČÍTANÉ. NA ZÁKLADE MOJEJ CITLIVOSTI AKO POVAHOVEJ VLASTNOSTI, INÉHO ZMÝŠĽANIA A PRACOVITOSTI, HOVORÍ V ROZHOVORE PRE KĽÚČ OD… MONIKA NECPÁLOVÁ Z BANSKEJ BYSTRICE, KTORÁ ODPOVEDALA NA OTÁZKY SÚVISIACE S DISKRIMINÁCIOU V NAŠEJ TÉME DŇA: DISKRIMINÁCIE. Dnešná spoločnosť funguje aj na základe zákonov, medzi ktorými sú aj mnohé zákony zabraňujúce diskriminácii. Takýto je […]