KOMENTÁR: Chcú klepnúť po prstoch ľuďom, ktorí prezentujú aj inú, ako povolenú vedu?

author
3 minutes, 37 seconds Read

Takže ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU sa už rozhodol. A už začína aj konať. Práva plná strachu. Aby si niekto nedovolil mať iný vedecký pohľad? A čo keď veda preukáže opak, ako je dovolené si myslieť? Utajíme a spálime vedecké zistenia? Nikto o nich radšej ani nebude premýšľať, aby nebol perzekuovaný. Takže Úrad už preveruje  lekárov, ktorí šíria dezinformácie… A kto určí, čo je a čo nie je dezinformácia? Galileo, a predsa sa točí, aj Kolumbus by to dnes nemal jednoduhšie, mal by sa horšie, bol by označený za konšpirátora a šup pred vedeckú komisiu s ním. Ani myslieť na to, že zem je guľatá a nie doska, by sa nedalo. Konšpirácia, hoax, na hranicu s ním. Takto to aj bolo a takto podobne bude dnes. Že neporovnateľné? Miešam hrušky s jablkami, lebo upálenie na hranici už sa nepraktizuje? Praktizujú sa iné typy upálení a často s veľkou vervou sa o nich informuje. S takou láskou a radosťou. Lebo len jeden názor, jeden pohľad, jedno vedecké zistenie. Ak niekto vybáda opak, pozor, radšej nech to ututlá.

A tak teraz „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou analyzuje podnety na piatich lekárov, zriadil aj etickú komisiu“. Tak praví status. Status Ministerstva zdravotníctva.

A tu sú hriešnici, ktorých načim potrestať. Ale aspoň, že sú uvedení v abecednom poradí, slušnosť a jazyková stránka, musia byť. Takže hľa, hriešnici. Ukrižuj.

Doc. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.
MUDr. Andrej Janco
MUDr. Ján Lakota, CSc.
MUDr. Peter Lipták
MUDr. Michal Piják

„Úrad inicioval spoluprácu s novým vedením Slovenskej lekárskej komory, v rámci ktorej obnoví edukačné projekty, dôraz bude klásť aj na dohľady,“ píše status ministerstva. A dokonca SLK už podala infošku, že „u MUDr. Liptáka už bolo ukončené prvé disciplinárne konanie, ktoré viedlo k uloženiu pokuty vo výške 500 eur“.

No to im nestačí, 500 eur to je ako 500 forintov. Nič, žiadna suma. Pre boháča fakt ako pre bežného človeka 500 forintov.

Chceli od neho, aby zmenil „obsah webovej stránky svojej ambulancie, na ktorej naďalej verejne odporúča liečbu v rozpore s výsledkami vedeckého poznania“. No nedonútili. Tak treba ďalšie inkvizičné komisie.

„Úrad preto s potešením prijal informáciu o tom, že SLK v rámci svojich obmedzených zákonných možností plánuje pristúpiť k tvrdšej sankcii a nadviazať tak na vyhlásenie zo svojho posledného snemu, kde si lekári zvolili nové vedenie,“ dopĺňa status ministerstva. Nuž a máme tu aj hnací motor, ktorý to má všetko zlepšiť a primäť k mysleniu len tak, ako Veľký brat si žiada. A motorom bude, alebo malo by byť, „konzekventnejšie uplatnenie kompetencií stavovských organizácií, akademickej obce ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“.

A pozor, spomenutý je aj odstrašujúci príklad z Rakúska. Haló, ale my nevoláme po tom, aby sa šírili bludy. Ale o tom, aby sa v priamom prenose vyvracali. Aby sa argumentovalo. Aby sa nerobila cenzúra. Ak má niekto presvedčenie a vedecké poznanie, že zem je guľatá, netreba sa báť, že to nedokáže vykomunikovať a vyvrátiť tomu, kto povie, že je doska. Ale my radšej toho, čo hovoríme, že je dosta, radšej upálime. Slušne, v abecednom poradí, s emotikonmi a všetkým in.  Je to šialenstvo. Vari, keď veda zistí opak, tento vedecký poznatok radšej ututláme, lebo čo by povedal Veľký brat. Orwellovo dielo 1984 sa napĺňa čoraz viac. Bude aj ministerstvo pravdy, ktoré určí, čo je a čo nie je správny vedecký výsledok? Určite nechceme šíriť hoaxy a konšpirácie a sme proti nim. Ale nechceme ani ututlávať vedecké zistenia. A toto k tomuto smeruje. M. Albert Zdroj a foto FB ministerstva zdravotníctva

Viac sa dočítate na webe ÚDZS, ako sa píše aj v statuse:

Tlačová správa – Úrad začal preverovať lekárov, ktorí o pandémii ochorenia COVID-19 alebo očkovaní proti nemu šíria dezinformácie a ohrozujú tak zdravie pacientov

Similar Posts