Otvorený list Matovičovi, Hegerovi, Rezníkovi, členom vlády a poslancom NR SR

author
3 minutes, 0 seconds Read

Vážení Igor Matovič, Eduard Heger, Jaroslav Rezník, členovia vlády SR a poslanci NR SR.

Keďže je situácia vážna, a to nie iba po stránke pandemickej, ale aj po stránke vzťahovej, keď dochádza k množstvu hádok medzi ľuďmi, je ideálne vytesniť hádanie sa na miesto, ktoré je na hádanie (diskusiu) určené. Kde to môže priniesť aj želané ovocie, lebo pri nekontrolovaných hádkach v rodinách nedôjde k zlepšeniu situácie.

Samotné hádanie sa o ochorení COVID-19 a o očkovaní, je dôležité preniesť na pôdu okrúhlych stolov, aby sa tak mohli ľudia dozvedieť všetky informácie. Aj vy predsa môžete získať tým, že sa diskusia o očkovaní dostane do priestoru, kde ho bude vidieť veľa ľudí. Že sa diskusia dostane do priestoru, v ktorom na ňu viete aj vy správne zareagovať. Zelenými diskusnými okrúhlymi stolmi, ktoré by mali prebehnúť s účasťou odborníkov, ktorí nemajú len jeden názor, ale aj iné vedecky podložené názory, dosiahnete predsa možnosť, aby sa ľudia dozvedeli viac, aby sa presvedčili či aby prípadne boli vyvrátené ich obavy z očkovania. A takýmito stolmi vezmete aj pomyselnú vodu z mlynu tým politikom, ktorí volajú po organizovaní takýchto okrúhlych stolov.

 

V prípade, že ani za tejto zlej situácie, jednak zlej pandemickej situácie, ale aj zlej vzťahovej situácie, takéto okrúhle stoly za účasti rôznych odborníkov neuskutočníte, dávate aj vašu pozíciu do nevýhodnej. Okrúhly stôl však nesmie prebehnúť iba za účasti jednej skupiny odborníkov, ktorí hovoria len jeden vedecký názor.

 

AK POVIETE NIE:

Ak okrúhly stôl neumožníte a nezrealizujete, dáte tým verejnosti najavo:

  • že diskusie na tému očkovania majú prebiehať v nekontrolovanom priestore, kde ho neviete ovplyvniť
  • zároveň tým dáte vodu na mlyn a umožníte rastu konšpirácií, lebo neumožníte, aby boli v priamom prenose prípadné konšpirácie vedecky vyvrátené
  • zároveň umožníte, aby dostali vodu na mlyn tí politici, ktorí kritizujú absenciu takýchto okrúhlych diskusných stolov
  • dáte ľuďom dôvod myslieť si, že sa takýchto okrúhlych stolov bojíte

 

AK POVIETE ÁNO:

Ak takéto stoly za účasti zástupcov rôznych vedeckých pohľadov na pandémiu a jej riešenie umožníte, nepochybne pomôžete aj ku zvýšeniu očkovanosti, veď práve pri takýchto odborných debatách môžete ľuďom mnohé veci vysvetliť.

 

Alebo chcete radšej toto?

Necháte, aby sa vďaka neuskutočneniu takýchto debát verejnosť domnievala, že odborníci niečo skrývajú?

Alebo sa diskusií so zástupcami iných vedeckých názorov boja, lebo im ich vedecké názory nedokážu vyvrátiť?

 

Vážení Igor Matovič, Eduard Heger, Jaroslav Rezník, členovia vlády SR a poslanci NR SR. Umožnením diskusie pri otvorených zelených stoloch určite nemáte čo stratiť a je namieste, aby ste sa aj pre upokojenie situácie, ale aj pre rýchlejšie vyriešenie pandémie, rozhodli pre takéto otvorené televízne a rozhlasové diskutovanie za účasti rôznych vedeckých autorít.

Michal Albert, foto ilustračné unsplash.com

Similar Posts