BANSKÁ BYSTRICA MÁ DVE NOVÉ ATRAKCIE

author
0 minutes, 21 seconds Read

Metropola Slovenského národného povstania (SNP) má dve nové atrakcie, ktoré si turisti pod môžu pozrieť. Nachádzajú sa v blízkosti námestia SNP, na mestskom hrade, resp. druhá v jeho tesnej blízkosti. Ide o banícky orloj, ktorý sa nachádza nad vstupom do Bystrickej klubovne. Druhou novou atrakciou je socha kráľa Bela IV., ktorý Banskej Bystrici udelil mestské práva. (alb), foto autor.

Similar Posts