Salamandrový sprievod v Banskej Štiavnici 2022. Foto a video

V Banskej Štiavnici sa uskutočnil tradičný Salamandrový sprievod. Súčasťou podujatia sú tradične rôzne skupiny dávneho obyvateľstva, prezentujúce aj rôzne dobové udalosti napríklad svadby či pohreb, naháňanie banditov. Ako prví v sprievode celým mestom išli predstavitelia rôznych baníckych organizácií zo Slovenska, českej republiky, Poľska i Maďarska. Pozrite si fotografie zo Salamandrového sprievodu 2022. Aký bol Salamandrový […]

Na Štefana v Štefultove

Na druhý sviatok Vianočný, teda na sv. Štefana sme boli v často zvanej Štefultov, ktorý je mestskou časťou Banskej Štiavnice. Štefultov má množstvo kresťanských symbolov, od krížov po sochu sv. Floriána, patróna hasičov pri hasičskej zbrojnici. No v pôsobisku Dr. Téryho je to predovšetkým o lrásnej zimnej scenérii. Veď pozrite sami tú krásu. Miestna časť […]