Kategórie

SPOLOČNOSŤ ORANGE SA VYJADRILA K SIEŤAM PIATEJ GENERÁCIE

Otázky v súvislosti so zavádzaním vysielačov novej generácie sme položili aj telekomunikačným operátorom, ktorí pôsobia na území Slovenskej republiky. Ako prví nám odpovedal operátor Orange.

Podľa hovorkyne spoločnosti patrí spustenie 5G-prevádzky medzi naše strategické priority. „Mobilná sieť piatej generácie prinesie okrem zvýšenia rýchlosti a ďalších parametrov najmä úžasné možnosti využitia v priemysle, vzdelávaní alebo v zdravotníctve na diaľku. Táto téma sa teda netýka len operátorov, ale celej krajiny,“ povedala Alexandra Piskunová s tým, že vybudovanie 5G-siete je jednou najnáročnejších investičných projektov v histórii telekomunikačného biznisu. „Len v prípade Slovenska môžeme hovoriť o investícii presahujúcej stovky miliónov eur,“ spresnila a zákazníkov ubezpečila o dodržiavaní všetkých predpisov. „Spoločnosť Orange Slovensko striktne dodržiava všetky normy a nariadenia platné na území Slovenskej republiky. Rovnako to bude aj v prípade zavádzania 5G sietí, pri ktorom budeme rešpektovať všetky právne a etické požiadavky, ale aj vedecké poznatky z tejto oblasti,“ dodala s tým, že dopady 5G-siete na zdravie obyvateľstva, ale aj aj životné prostredie v spoločnosti Orange pozorne sledujú.

Spoločnosť Orange Slovensko striktne dodržiava všetky normy a nariadenia platné na území Slovenskej republiky. Rovnako to bude aj v prípade zavádzania 5G sietí, pri ktorom budeme rešpektovať všetky právne a etické požiadavky, ale aj vedecké poznatky z tejto oblasti.

Hovorkyňa zdôraznila, že siete 5G používajú na prenos dát podobné vlny, ako pri predchádzajúcich generáciách sietí, teda 2G, 3G, 4G. „Pokiaľ ide o expozíciu, 5G bude podliehať rovnakým striktným regulačným limitom ako ostatné technológie (2G, 3G a 4G) a antény 5G budú podliehať rovnakým pravidlám inštalácie,“ doplnila Piskunová s tým, že medzinárodné i národné regulačné orgány, ktoré vyhodnocujú vedecké štúdie „sa zhodujú na tom, že rádiové vlny 5G sú neškodné a hlboko pod stanovenými regulačnými úrovňami expozície“.
Piskunová doplnila, že „hlavným rozdielom 5G oproti ostatným sieťam je implementácia technológie Massive MIMO, ktorá umožňuje kontaktovať anténu iba na požiadanie“. Preto zdôrazňuje, výhodnosť takejto technológie.

Pokiaľ ide o expozíciu, 5G bude podliehať rovnakým striktným regulačným limitom ako ostatné technológie (2G, 3G a 4G) a antény 5G budú podliehať rovnakým pravidlám inštalácie.

„Má dve veľké výhody z hľadiska efektivity a šírenia mobilného signálu – eliminuje zbytočné vlny okolo používateľov a umožňuje efektívnejšie využívanie energie tým, že ju udržuje na absolútnom minime,“ dodala hovorkyňa Orange s tým, že táto skutočnosť prinesie obrovskú výhodu oproti prechádzajúcim typom sietí. (alb), foto ilustračná Dušan Smetana / unsplash.com