Kategórie

SLOVAK TELEKOM: 5G MOBILNÉ SIETE BUDÚ VYUŽÍVAŤ POROVNATEĽNÉ FREKVENČNÉ PÁSMA AKO SÚ DNES VYUŽÍVANÉ PRE 2G/3G/4G

Siete piatej generácie, známejšie pod označením 5G, sú v ostatnom období predmetom rôznych úvah, znepokojení, v niektorých krajinách dokonca došlo k útokom nespokojných ľudí a k zapáleniu vysielačov 5G. Preto sme v tejto téme oslovili viacerých politikov, orgány verejnej a štátnej správy, ako aj všetkých telekomunikačných operátorov. Po operátorovi Orange reagoval aj Slovak Telekom. „5G mobilné siete budú využívať porovnateľné frekvenčné pásma ako sú dnes využívané pre 2G/3G/4G mobilné siete a to s porovnateľnými výkonmi a parametrami. Preto použitie samotného 5G protokolu v sieťovej komunikácii nezadáva príčinu pre principiálne iné správanie sa signálu. Neustále sledujeme najnovšie výsledky výskumov dopadu elektromagnetických vĺn. Na základe najnovších výsledkov nezávislých medzinárodných výskumov sme presvedčení, že dodržiavanie platných bezpečnostných noriem a limitov zaistí bezpečné používanie mobilných technológií. Pre siete piatej generácie platia rovnaké bezpečnostné štandardy ako pre súčasnú generáciu sietí,“ povedal hovorca Slovak Telekom Michal Korec s tým, že spoločnosť zároveň sleduje vývoj problematiky v celoeurópskom rámci. (alb), foto ilustračné Daria Volkova / unsplash.com