Kategórie

STAROSTA MĚSTA BOŽÍ DAR A SENÁTOR PARLAMENTU ČR: ŽIL JSEM DLOUHÝ ČAS V DOSAHU VELMI SILNÉHO VYSÍLAČE…

Jan Horník, starosta města Boží Dar a senátor PČR, se vyjádřil k problematice 5G a její bezpěčnosti.

 

Pane Horníku, zajímá mě zda souhlasíte se zastavením budování sítí 5G z důvodu bezpečnosti, minimálně do té doby, dokud nebude zrealizovaná studie ministerstvem zdravotnictví ČR, která prokáže, že sítě 5G a elektromagnetické záření, které vysílají a budou vysílat, jakmile se plně spustí (rozsah od 1000 MHz až 30 000 MHz), je zdravotně nezávadné?

Žil jsem dlouhý čas v dosahu velmi silného vysílače a na základě mých osobních zkušeností zatím nemám k sítím 5G nedůvěru.

Na základě mých osobních zkušeností zatím nemám k sítím 5G nedůvěru.

V případě, že se prokáže zdravotní závadnost provozování sítí 5G na území České republiky, jak se k dané problematice postavíte, zda budete lobovat za zastavení sítí 5G, a náklady, které již byly do sítí vložené, zda dokážete převést do jiného rezortu, ideálně pro podporu zdravotnictví tam, kde je to třeba, například chronická onemocnění, onkologická onemocnění apod.

Nevím, proč by se měla prokázat závadnost provozování sítí 5G zrovna pouze pro ČR, to by přeci muselo platit kdekoliv na světě, o čemž zatím nemám žádné povědomí. Sítě 5G nejsou stejně vidět jako koronaviry a dopad na psychiku člověka, který je nevidí, mohou mít bez reálného podkladu stejně devastující a proto věřím seriózním výzkumům a nikoliv nepodloženým informacím spekulativního charakteru.

Nicole Blankenship, foto ilustračná unsplash.com