V TAKOMTO DEZOLÁTNOM STAVE JE ZRÚCANINA KLÁŠTORA PREMONŠTÁTOV V BZOVÍKU

V TAKOMTO DEZOLÁTNOM STAVE JE ZRÚCANINA KLÁŠTORA PREMONŠTÁTOV V BZOVÍKU

Boli sme na známej zrúcanine. Neďaleko Krupiny stojí opevnený kláštor Bzovík, teda to, čo po ňom zostalo. V súčasnosti v kláštore prebieha sanácia niektorých častí. Zakrytá je časť kláštora umelým prístreškom, niektoré murivá sú spevnené. Pre Bzovík je potrebné ešte vykonať množstvo práce. Pozrite si, ako to v súčasnosti vyzerá v tejto zrúcanine. (alb), foto autor