Kategórie

PODĽA PREDSEDU KSS JE KAPITALIZMUS ZLÝ, PROTIĽUDOVÝ A JE NEVYHNUTNÉ HĽADAŤ ANTI-KAPITALISTICKÚ ALTERNATÍVU

Prinášame vám veľké interview s predsedom Komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom.

Začiatok decembra priniesol odovzdávanie kandidátnych listín vraj v slobodných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 29. februára. Pravdou je, že nie sú slobodné, pretože v rozpore s Ústavou SR, ktorá hovorí, že každý občan nad 21 rokov môže byť volený, sú stanovené bariéry na splnenie ústavného občianskeho práva byť volený. Jedným z nich je volebná kauciu 17-tisíc eur, ktorú strany musia buď zozbierať od svojich členov, alebo sympatizantov v podobe drobných darov, alebo ich získať nemorálnym spôsobom, napr. od oligarchov. Komunistická strana Slovenska (KSS) oligarchov odmieta, preto zostávala len prvá možnosť. A tak v najbližších parlamentných voľbách KSS nebude kandidovať. A to, paradoxne, aj vďaka zákonu umožňujúcemu kauciu, za ktorý, paradoxne, v roku 2006 hlasovali aj poslanci KSS. Porozprávali sme sa o tom s predsedom strany Jozefom Hrdličkom.

Prečo sa KSS nezúčastní parlamentných volieb?
Žiaľ, pravda je taká, že KSS sa parlamentných volieb vo februári budúceho roku nezúčastní preto, že sa nám nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na zaplatenie predvolebnej kaucie. Tento fakt je už všeobecne známy. Musím však po pravde uviesť, že toto riziko, bolo veľké a vedeli sme o ňom dlhodobo. V ústredných orgánoch strany sme pripúšťali aj takúto možnosť, ktorá sa nakoniec naplnila. Napriek tomu sme verili, že sa nám prostriedky podarí dať dohromady. Nielen verili. Pravdou je, že najbližšie parlamentné voľby na Slovenku sa budú konať v riadnom termíne a nepôjde o voľby predčasné. To znamená, že strana mala na to štyri roky, aby bola na voľby pripravená a teda aby postupne pripravovala všetko potrebné na účasť strany v nich. V tomto, nazvime to manažmente, sme zlyhali. Zlyhanie má však aj svoj dôvod, ktorý spočíva predovšetkým v tom, že strana dlhodobo zápasí s finančným nedostatkom a vôbec ekonomicky zabezpečiť jej fungovanie je často problematické. V kontexte tejto dlhodobej situácie bolo komplikované vytvárať volebnú rezervu, ktorej súčasťou nie je len kaucia, ale rovnako dôležitá propagácia a volebná kampaň. Komunistická strana Slovenska nemá za sebou žiadnych oligarchov a ani nezapadá do scenárov novodobých politických režisérov. Tento fakt možno v každom prípade hodnotiť pozitívne. Od nikoho sme nič nevzali, nikomu nič nedlhujeme a teda nikomu nie sme za nič zaviazaní. Zaviazaní sme jedine svojmu presvedčeniu a bežným ľuďom za ktorých záujmy a potreby sa usilujeme bojovať. Tento fakt nám zároveň značne obmedzuje možnosti nášho politického pôsobenia – keďže koniec koncov finančné prostriedky sú v tomto kapitalistickom a mediokratickom systéme rozhodujúce. Našim kapitálom do budúcnosti by malo byť pochopenie ľudí, že súčasný spoločensko-ekonomicky systém (kapitalizmus), je zlý a protiľudový a že je nevyhnutné hľadať anti-kapitalistickú alternatívu. Pre komplexnejšie pochopenie celej situácie chcem uviesť, že KSS je strana financovaná výlučne z členských príspevkov. Členmi strany sú predovšetkým ľudia, ktorí denno-denne zápasia so svojimi existenčnými problémami a tých ekonomických prostriedkov nazvyš nemajú. Napriek tomu, v rámci možností podporujú aj komunistickú stranu. Otvorene chcem povedať, že mimo tohto faktu všetci funkcionári strany vrátane jej vrcholových funkcionárov za svoju prácu pre stranu nepoberajú žiadnu finančnú odmenu a ani si nenárokujú na preplácanie rôznych výdavkov s touto činnosťou súvisiacich. Strana má svoje stranícke štruktúry takmer vo všetkých okresoch Slovenska, má vybudované aj krajské štruktúry a všetci pracujú len a len na základe svojho presvedčenia. Ja osobne všetkým týmto ľuďom vyjadrujem obrovský obdiv, uznanie a vďaku.
Od roku 2006, keď sa KSS ocitla mimo parlamentu sa jej pôsobí veľmi zložito. No strana existuje a funguje. Doposiaľ sme sa zúčastnili všetkých volieb, na všetkých úrovniach spoločnosti. Posledné obdobie bolo ťažkým volebným maratónom, ktorý nás v značnej miere ekonomicky vyčerpal. Spomenúť musím aj fakt, že po posledných parlamentných voľbách v roku 2012 sme žiaľ museli zaplatiť aj dosť vysokú pokutu za jedno pochybenie vo vzťahu k volebnému zákonu. Zjednodušene povedané, to že sa nám momentálne nepodarilo dať dohromady finančné prostriedky a zúčastniť sa februárových, parlamentných volieb malo viacero menovateľov.

Našim kapitálom do budúcnosti by malo byť pochopenie ľudí, že súčasný spoločensko-ekonomicky systém (kapitalizmus), je zlý a protiľudový a že je nevyhnutné hľadať anti-kapitalistickú alternatívu.

Nemohla vám pomôcť napr. KSČM? Nejakou pôžičkou, alebo niečím podobným, čo zákon umožňuje?

Slovenská legislatíva nepripúšťa financovanie činnosti našich politických strán z prostriedkov zo zahraničia. Aj keď všetci veľmi dobre vieme, že sa realizujú rôzne mechanizmy ako za cudzie – zahraničné prostriedky ovplyvňovať vnútropolitický vývoj v iných krajinách. KSS o finančnú podporu vo vzťahu k zabezpečeniu volebnej kaucie KSČM ani iných našich zahraničných partnerov nežiadala. A to ani oficiálne a ani neoficiálne. Toto zdôrazňujem aj preto, že na sociálnych sieťach sa objavili tvrdenia, ktoré súviseli s návštevou Hrdličku a Sulejmana v Európskom parlamente v Štrasburgu, v nedávnom období, počas ktorej sme údajne mali „žobroniť“ našich komunistických partnerov o finančné prostriedky. Je to absolútne klamstvo! Koniec koncov, osobne zastávam názor, že ak už platí nedemokratická legislatíva, stanovujúca kauciu pre politické strany, ktoré chcú ísť do volieb, mali by tieto finančné prostriedky získať z vlastných zdrojov a nie od oligarchov a špekulantov. Nám sa to tento krát nepodarilo, čo ma nesmierne mrzí. Poviem však veľmi otvorene, že život sa neskončil, komunistickú stranu to vo svojej činnosti v žiadnom prípade nezastaví. Je to pre nás veľká a veľmi bolestivá skúsenosť a nepochybujem o tom, že Komunistickú stranu a celý kolektív ľudí, ktorý ju tvorí, to posilní.

Toto zdôrazňujem aj preto, že na sociálnych sieťach sa objavili tvrdenia, ktoré súviseli s návštevou Hrdličku a Sulejmana v Európskom parlamente v Štrasburgu, v nedávnom období, počas ktorej sme údajne mali „žobroniť“ našich komunistických partnerov o finančné prostriedky. Je to absolútne klamstvo!

Môžeme hovoriť o slobodných voľbách, keď štát voľby neslobodne obmedzuje na tie strany, ktoré zoženú likvidačnú čiastku 17-tisíc eur?
V odpovedi na vašu otázku musím veľmi otvorene povedať, že v dobe keď slovenský parlament schvaľoval novelu volebného zákona, ktorým sa okrem iného zavádzala aj volebná kaucia pre politické strany, mala KSS v zákonodarnom zbore svoje zastúpenie. Rovnako tak je pravdou, že poslanci KSS túto novelu podporili. Už krátko po jej schválení sme si uvedomili že to bola chyba. Aj napriek tomu, že táto novela aj s kauciou by bola schválená aj bez komunistických hlasov, bolo to nesmierne chybné rozhodnutie a všetci poslanci KSS, ktorí za ňu v tom čase hlasovali nesú za to morálnu zodpovednosť, vrátane mňa osobne. Spomínam si, že to bolo v čase, keď z poslaneckého klubu KSS odišiel poslanec Ivan Hopta a založil novú stranu Úsvit. To bol hlavný aj keď krátkozraký dôvod prečo komunisti túto novelu aj s kauciou podporili. Bola to snaha takýmto spôsobom eliminovať možnosť kandidovania strany Úsvit v blížiacich sa parlamentných voľbách v roku 2006 a zabrániť tak odčerpaniu hlasov KSS. Otvorene priznávam, že to bolo kontraproduktívne rozhodnutie, ktoré navyše prispelo k obmedzeniu skutočných demokratických princípov v slovenskej politike. Ako vidíme dnes nás to dobehlo… .

 

Áno, musím priznať, že vládnuce politické garnitúry aj takýmto spôsobom obmedzujú politické slobody a v značnej miere okliešťujú základné demokratické princípy. Nehovorím to dnes len preto, že sme sa sami stali toho obeťou. Je to fakt. Voľby podľa môjho názoru u nás a nielen u nás v žiadnom prípade nepovažujem za slobodné a demokratické. Rôzne legislatívne opatrenia a v konečnom dôsledku obmedzenia, či volebné kaucie pre politické strany, sú jedna vec. Druhá vec je samotná volebná kampaň jednotlivých politických strán. Volebná súťaž nie je o rovnakých príležitostiach, nie je o programoch a víziách politických strán a dokonca si myslím, že nie je o občanoch a o ich reálnych záujmoch a potrebách. Volebné mašinérie sú o značných finančných prostriedkoch, o mediálnom vplyve a taktiež o rôznych sofistikovaných a účelovo robených predvolebných prieskumoch, ktoré dopredu niekoho favorizujú, niekoho zatracujú a niekoho ani nespomenú. Či sa to niekomu páči alebo nie, toto je kapitalistická „demokracia“. Možno to vyznie veľmi tvrdo, ale politickú mapu Slovenska okupujú tie politické strany v zákulisí ktorých sú privatizéri a novodobí oligarchovia. Prítomné sú samozrejme aj zahraničné záujmy a prostriedky a mimo toho aj im slúžiace mnohé mimovládne organizácie. Ak si niekto myslí, že takéto politické strany, ktoré sľubujú čokoľvek ľúbivé a ktoré nám ponúkajú vysmiatych lídrov na televíznych obrazovkách či veľkoplošnej reklame, v drahých oblekoch, voziacich sa na drahých autách je na omyle. Sú to figúrky na politickej šachovnici, služobníci kapitálu, ktorí neváhajú zapredať svojich spoluobčanov, svoju vlasť. Žiaľ politika a samotné voľby sú draho zaplatené divadlo pred občanom. Tieto peniaze sa im však vracajú prostredníctvom uspokojovania ekonomických záujmov tých, ktorí divadelné bábky vedú. Občan – volič sa stal obeťou tejto marketingovej mašinérie a nevidí a mnohí nechcú vidieť podstatu celého volebného divadla. Na Slovensku tento fakt hrozivým spôsobom potvrdzuje množstvo káuz, afér a obvinení, ktoré veľmi silno odkrývajú prepojenosť politiky a politických strán na spomínané ekonomické elity dokonca s kriminálnym pozadím.

Voľby podľa môjho názoru u nás a nielen u nás v žiadnom prípade nepovažujem za slobodné a demokratické. Rôzne legislatívne opatrenia a v konečnom dôsledku obmedzenia, či volebné kaucie pre politické strany, sú jedna vec. Druhá vec je samotná volebná kampaň jednotlivých politických strán. Volebná súťaž nie je o rovnakých príležitostiach, nie je o programoch a víziách politických strán a dokonca si myslím, že nie je o občanoch a o ich reálnych záujmoch a potrebách.

Keďže KSS nebude kandidovať, bude vyzývať svojich voličov na voľbu inej strany? Ak áno, ktorej?
Keby som odpovedal v tejto chvíli na túto otázku bolo by to predčasné a značne subjektívne. V najbližších dňoch budú rokovať ústredné stranícke orgány a nevylučujem ani rokovania ostatných straníckych štruktúr, ktoré budú hľadať odpoveď aj na túto otázku. Osobne si myslím, že nielen našich členov ale aj sympatizantov bude určite zaujímať názor či odporúčanie strany ako takej. Dokonca si myslím, že náš hlas v tejto veci nemusí byť vôbec zanedbateľný práve v tak polarizovanej politickej atmosfére, aká dnes na Slovensku je. Myslím si tiež, že by sme aj takouto formou mohli prispieť k oslabeniu silnejúcich neoliberálnych politických tendencií. Niekedy býva ťažké rozhodnúť sa medzi dvomi zlami a vybrať z toho to menšie. No z iného pohľadu je možné vyberať to väčšie dobro. Ale to je môj momentálny osobný názor a samozrejme aj ja sa podriadim a budem rešpektovať kolektívne stranícke rozhodnutia.

Dokonca si myslím, že náš hlas v tejto veci nemusí byť vôbec zanedbateľný práve v tak polarizovanej politickej atmosfére, aká dnes na Slovensku je. Myslím si tiež, že by sme aj takouto formou mohli prispieť k oslabeniu silnejúcich neoliberálnych politických tendencií.

Čo pred ďalšími voľbami? Sú tu čoskoro, veď čas letí rýchlo. Isto plánujete účasť vo voľbách do miestnych samospráv.
Tak ako som už zdôraznil KSS svojou neúčasťou v týchto voľbách v žiadnom prípade nekončí. Ak by to niekto tvrdil, tak sa len pousmejem. KSS ide ďalej bez ohľadu na to, kto je v jej vedení a bude naďalej zápasiť za práva väčšiny. Najbližšie parlamentné voľby môžu veľmi reálne navodiť patovú politickú situáciu, ktorá môže smerovať k predčasným parlamentným voľbám. Strana sa preto obrazne povedané už dnes bude pripravovať aj na takúto alternatívu. Súčasnému predvolebnému zápasu bola umelo vnútená ilúzia boja neoliberalizmu s konzervativizmom a úplne otvorene poviem, že aj keby sa tohto zápasu KSS zúčastnila jej výsledok by pravdepodobne nebol povzbudivý. Osobne si myslím, že práve po týchto parlamentných voľbách sa môže vytvoriť situácia, ktorá umocní vo verejnosti záujem o skutočné riešenia problémov v spoločnosti. Myslím si, že vznikne situácia, v ktorej sa zrozumiteľnejšie bude na Slovensku volať po systémových riešeniach problémov, že sa aktuálnymi opäť stanú snahy po riešení sociálnych i environmentálnych problémov. Po politickej stránke si myslím, že strana Smer – SD, ktorá bola dlhé roky považovanú za slovenskú politickú ľavicu už dnes stráca dych a po týchto voľbách ho zrejme úplne stratí. Pred nami bude výzva, čo urobiť pre to, aby tu pôsobila relevantná anti-systémová ľavicová sila. To je výzva pre KSS, ale aj pre ďalších, ktorým srdce bije naľavo. Samozrejme čo sa aj ďalších volieb týka budeme sa uchádzať o dôveru občanov, a to nielen prostredníctvom volieb.
Na záver tohto rozhovoru chcem odkázať všetkým tým, ktorí sa tešia z toho, že KSS nejde do najbližších parlamentných volieb, aby si túto radosť vychutnali naplno. Viackrát už takúto príležitosť mať nebudú! Našim priaznivcom odkazujem, že niekedy aj zdanlivý krok späť môže znamenať dva kroky vpred! Ideme ďalej!

PhDr. Michal Albert, PhD., foto autor, Nicole Blankenship, www.kss.sk, FB P. Pellegrini

 

5 thoughts on “PODĽA PREDSEDU KSS JE KAPITALIZMUS ZLÝ, PROTIĽUDOVÝ A JE NEVYHNUTNÉ HĽADAŤ ANTI-KAPITALISTICKÚ ALTERNATÍVU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.