Kategórie

VZHĽADOM NA TERÉN BANSKEJ ŠTIAVNICE SA ČISTENIE CHODNÍKOV DÁ REALIZOVAŤ VO VÄČŠINE PRÍPADOV LEN RUČNÝM SPÔSOBOM, HOVORÍ O KOMPLIKÁCIÁCH PRE SLOVENSKÉ MESTO UNESCO JEHO STARONOVÁ PRIMÁTORKA

So staronovou primátorkou Banskej Štiavnice sme sa rozprávali nielen o novej povinnosti obcí odpratávať aj sneh z chodníkov, ale aj schodov. Nadežda Babiaková pripomína, že jedno z najkrajších slovenských miest má množstvo pre mechanizmy neprístupných terénov, a preto je „chodníková“ novela pre Banskú Štiavnicu o to náročnejšia. Nielen o tomto probléme, ale aj o volebnej kampani, o permanentnej kampani, či kupovaní voličských hlasov alkoholom či párkami sme sa rozprávali s primátorkou nádherného slovenského mesta, ktoré je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Okrem iného sme sa opýtali aj na to, či si primátorka myslí, že v súčasnom stave volebných kampaní, kde nie každý má rovnaký počet financií, sú demokratické voľby naozaj demokratické.

 

Pani primátorka, plánujete zmier so svojimi protikandidátmi? Plánujete sadnúť si s nimi a porozprávať sa o rozvoji mesta?
Voľby sa skončili a mojim záujmom je jedine rozvoj mesta a práve preto sa treba porozprávať a urobiť i prienik zámerov, deklarovaných vo volebnom programe, ktoré budú prínosom k rozvoju mesta Banskej Štiavnice.

Čo hovoríte na novú povinnosť miest a obcí odpratávať sneh aj z chodníkov?
Zákon priniesol túto povinnosť, čo nakoniec filozofiu zámeru zákona uznávam, ale na druhej strane pre Banskú Štiavnicu to znamená zamestnať nových pracovníkov na úseku čistenia mesta, nákup techniky a zvýšené náklady súvisiace nielen s údržbou, ale aj s vývozom snehu vzhľadom na náročný terén nášho mesta. Musíme uvedomiť, že k tejto povinnosti je tu ešte aj povinnosť čistenia schodísk. Takže táto nová povinnosť miest a obcí v konečnom dôsledku znamená zvýšený finančný dopad na výdavkovú časť mestského rozpočtu.

Plánujete spoluprácu pri odpratávaní snehu z chodníkov aj so susednými obcami? Napríklad v podobe spoločného prenajímania si traktora či využívania ľudí v hmotnej núdzi z vedľajších obcí, prípadne výmenou skúseností či postupov?
Pri tejto otázke si treba uvedomiť, že vzhľadom na terén Banskej Štiavnice čistenie chodníkov sa dá realizovať vo väčšine prípadov len ručným spôsobom a preto mesto samé bude na túto aktivitu zamestnávať ľudí aj v hmotnej núdzi. Vzhľadom na rozsah tejto úlohy nie je možná spolupráca so susednými obcami.

Filozofiu zámeru zákona uznávam, ale na druhej strane pre Banskú Štiavnicu to znamená zamestnať nových pracovníkov na úseku čistenia mesta, nákup techniky a zvýšené náklady súvisiace nielen s údržbou, ale aj s vývozom snehu vzhľadom na náročný terén nášho mesta.

Ste za výraznejšie zapojenie bezdomovcov a ľudí bez šance zamestnať sa práve do takýchto nových povinností, ktoré odteraz samosprávy budú musieť zabezpečovať?
Využívame možnosť zamestnávania nezamestnaných cez projekty ÚPSVaR ako aj zamestnávania cez zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Takže do tohto procesu zapájame aj nezamestnaných.

Ste za to, aby bolo zakázané kupovanie voličov rôznymi vecami, napríklad alkoholom, gulášmi, párkami?
Ja s týmto nemám problém, ale myslím si, že to nie je rozhodujúce v komunálnych voľbách.

Ste za to, aby sa zrušila volebná kampaň? Aby nemohli rozhodovať financie o tom, či niekto bude alebo nebude zvolený?

Nie som za to, aby sa zrušila volebná kampaň, aspoň je určitou reguláciou pri volebnej kampani, skôr si myslím, že by sa mal znížiť limit financií na použitie vo volebnej kampani.

Čo si myslíte o nápade permanentného obehu nápadov? To znamená, že by sa kampaň robila priebežne počas celého funkčného obdobia, kde by sa v stanovený deň mesiaca zišli obyvatelia s možnými budúcimi kandidátmi, kde by sa prezentovali nápady na rozvoj obce, z čoho výstup by sa posielal do miestnych médií.

Ja v tomto problém nevidím, problém vidím však v tom, že ide o 4-ročné obdobie, pričom niektorí možní budúci kandidáti sa rozhodnú pre svoju kandidatúru tesne pred podaním kandidátskych listín a preto by tu dochádzalo k určitému znevýhodneniu.

Čo si myslíte o povinnosti médií zaviesť povinnú rubriku, kde by sa takéto nápady bezplatne prezentovali?
Aj keď možno táto rubrika by bola prospešná, skôr si myslím, že by mala byť založená na báze dobrovoľnosti, nie na báze povinnosti.

Myslíte si, že v súčasnom stave volebných kampaní, kde nie každý má rovnaký počet financií, sú demokratické voľby naozaj demokratické?
Demokratickosť volieb spočíva v práve mať rovnaké podmienky a v práve byť volený a slobodne voliť. Preto si myslím, že aj pre volebné kampane by mali byť rovnaké podmienky zohľadňujúce aj to, že by nemali byť kritériom financie, ale iné kritériá.

M. Albert, foto Nicole Blankenship a FB Nada Babiaková

 

 

 

Šéfredaktor KĽÚČ OD… PhDr. M. Albert, PhD. v Banskej Štiavnici

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *