Kategórie

AK SA NEVYVRÁTITEĽNE POTVRDÍ ŠKODLIVOSŤ 5G-TECHNOLÓGIÍ, VLÁDY SA ZÁVERMI ODBORNÍKOV BUDÚ MUSIEŤ RIADIŤ, HOVORÍ R. BOGDÁNI

V sérii príspevkov o 5G sme položili pár otázok aj bežným občanom, ktorých tiež znepokojujú informácie o tom, že siete novej generácie, tzv. 5G môžu byť zdravotne škodlivé. Na naše otázky nám odpovedala Renáta Montmartre Bogdáni, literárna aktivistka, ktorá na Pravda.sk vedie blog Knižná mapa.

O 5G sa hovorí v ostatnej dobe dosť často. Pre uhynutie vtákov v ich blízkosti, resp. pre dosah na zdravie ľudí vývoj 5G zastavili v niektorých krajinách, napr. v Japonsku či v Slovinsku. Mali by nasledovať ďalšie krajiny?
Nesúhlasila by som už so samotnou otázkou. Ohľadom Japonska aj Slovinska je situácia úplne odlišná. Japonci ukončili vývoj 5G siete z dôvodu, že už pracujú na vývoji 6G. Slovinsko sa však orientuje v politike výrazne proekologicky a pre to aj zastavilo zavádzanie komunikačnej technológie 5G. Slovinský príklad by bolo mimoriadne prínosné, ak by nasledovali aj ďalšie Európske krajiny. Osobne ma teší proekologický postoj našej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorej pôsobenie v Slovenskej politike je jednoznačne prínosom.

Čo si myslíte o elektrosmogu ako takom?
Technologický rozvoj sa nezadržateľne vyvíja. Mladá generácia už žije prakticky celé dni online s mobilom pod palcom. No práve koronadoba mohla poukázať na skutočné hodnoty. A nosila v sebe potenciál, aby planéta stíchla, aby sa šialené tempo ľudstva spomalilo, v rámci našich možností sme mali šancu návratu k našim tradíciám. No mimoriadne mierny priebeh epidémie na Slovensku zrejme väčšinu našich občanov k ničomu neprinútil a tak produkcia elektrosmogu naďalej narastá.

Nazdávate sa, že ľudstvo by malo prehodnocovať vplyvy rôznych zariadení vytvárajúcich elektrosmog?
Ľudstvo by sa malo hlavne prestať rozpínať na planéte. Lebo človek je najväčšou hrozbou pre Zem aj civilizáciu. Ekologickí aktivisti apelujú, aby sme minimálne 10% prírody nechali bez ľudských zásahov. A na tých zvyšných 90%: modernizáciu a robotizáciu výroby zastaviť ani obmedziť zrejme nie je v ľudských silách. No každý jeden človek by sa mohol ak už nie úplne zastaviť, tak aspoň spomaliť. Určite nepotrebujeme byť 24 hodín denne online. A tiež sa dá prežiť deň aj bez toho, aby nám ustavične hučal televízor, rádio, mikrovlnka, vysávač, mixér… Príroda sa bez elektroniky dokáže nádherne zaobísť, no človek by sa bez nej cítil už ako na planéte opíc.

Určite nepotrebujeme byť 24 hodín denne online. A tiež sa dá prežiť deň aj bez toho, aby nám ustavične hučal televízor, rádio, mikrovlnka, vysávač, mixér…

Myslíte si, že vzhľadom k postupnej príprave bude ešte možné zastaviť spustenie 5G?
Záleží od názoru nestranných vedcov. Úlohou novinára určite nie je suplovať vedcov ani epidemiológov. Našou úlohou je dať tým odborníkom priestor na prezentáciu svojich vedecky podložených záverov. A tiež apelovať na nezávislosť vedy a výskumu. A ak sa nevyvrátiteľne potvrdí škodlivosť 5G technológií, vlády jednotlivých krajín sa chtiac-nechtiac tými zverejnenými závermi odborníkov budú musieť riadiť.

Nie sú príklady ako Japonsko či Slovinsko skôr ojedinelé?
Určite nie. Na príklade Covid 19 krásne vidno, ako sa z lokálneho problému prerástol na celosvetový. A rovnako rýchle šírenie informácií, ako v prípade koronavírusu, môžeme očakávať aj ohľadom ekologických hrozieb súčasnosti.

Myslíte si, že sa 5G pri dnešnej sume informácií o nich stopne, alebo si spoločnosti, vlády či ľudstvo celkovo povie, že veď predsa aj hranolky či cigarety sú škodlivé a tiež ich nezakážeme, a teda zmieria sa aj s 5G?
Ekologický aktivizmus stojí pred neľahkou úlohou. Elektrosmog je znečistenie, ktoré nie je vidieť, a podľa doterajších poznatkov si mnohí myslia, že ani cítiť. Úlohou teda je nevyvrátiteľne dokázať škodlivosť 5G a apelovať na znižovanie produkcie elektrosmogu.

Úlohou teda je nevyvrátiteľne dokázať škodlivosť 5G a apelovať na znižovanie produkcie elektrosmogu.

Čo by sa muselo stať, aby sa globálne zrušilo zavedenie 5G?
Ľudstvo by potrebovalo ďalšiu pandémiu identickú s koronavírusom. No radikálni ekologickí aktivisti už v dnešných časoch podpaľujú telekomunikačné stožiare v Holandsku a Veľkej Británii. Agresia však nemôže byť riešením. Ja skôr preferujem cestu mierumilovného odporu, akú svojho času prezentoval indický Mahátmá Gándhí.

M. Albert, foto ilustračné unsplash.com / Jonathan Borba