Kategórie

ÚRAD VLÁDY SA VYJADRIL K TÉME 5G

Šíria sa informácie o tom, že sa chystá zavedenie novej generácie vysielačov internetového signálu, známejšie pod skratkou 5G. Objavujú sa aj obavy, či sú tieto vysielače zdravotne neškodné, resp. do akej miery poškodzujú zdravie občanov, resp. pre aký verejný záujem je verejnosť ochotná tolerovať čo i len najmenšie riziko zdravotných následkov na ľuďoch.

Adresovali sme preto predsedovi vlády Igorovi Matovičovi nasledovné otázky:
Vážený pán premiér. Ľudia sa začínajú zaujímať o dopady rôzneho škodlivého elektrosmogu na ich zdravie, vrátane 5G sietí, ktorých zavádzanie už niektoré krajiny stopli. Ako Vy vytvárate tlak na to, aby spoločnosti zavádzajúce, inštalujúce, realizujúce 5G Vám relevantne odôvodnili a podložili, že ich siete sú zdravotne neškodné?
Aké testy sa vykonávajú o tom, že tieto siete nie sú škodlivé?
V prípade, že sa ďalej bude preukazovať, že 5G siete sú veľmi škodlivé pre ľudský organizmus, aké kroky podniknete, aby bola sieť 5G zastavená?

Aký verejnoprávny význam majú 5G vysielače? Je potrebné ich zdravotné riziko strpieť, pretože 5G prináša obrovské výhody, obrovskú pridanú hodnotu?

Aký verejnoprávny význam majú 5G vysielače? Je potrebné ich zdravotné riziko strpieť, pretože 5G prináša obrovské výhody, obrovskú pridanú hodnotu? Ak áno, akú teda? Skúma tieto otázky nejaká vami zriadená etická komisia?
Skúma dopady 5G nejaká zdravotná komisia, ktorej vznik ste iniciovali?

Z Úradu vlády (ÚV) SR nám prišla odpoveď, ktorá vychádza zo zistení od Regulačného úradu. „Podľa informácií, ktoré sme získali z Regulačného úradu, pred spustením každého vysielača mobilného operátora do prevádzky musí akreditovaná osoba vykonať merania elektromagnetického (t.j. neionizujúceho) žiarenia a výsledky musia spĺňať podmienky platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR,“ povedala Tatiana Kmecová z tlačového a informačného odboru ÚV SR s tým, že vyhláška koreluje s odporúčaním Európskej únie (EÚ) (1999/519/ES) pre expozíciu osôb elektromagnetickému poľu.

Pred spustením každého vysielača mobilného operátora do prevádzky musí akreditovaná osoba vykonať merania elektromagnetického (t.j. neionizujúceho) žiarenia a výsledky musia spĺňať podmienky platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR.

„Potom mobilný operátor predloží výsledky meraní Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Až následne, keď je všetko v poriadku, môže byť vysielač spustený do prevádzky,“ zdôraznila a dodala, že nezávislá nezisková vedecká organizácia ICNIRP vydala nové usmernenia v marci 2020. „Nové usmernenia ICNIRP potvrdzujú vhodnosť existujúcich limitov pre vystavenie elektromagnetickým poliam s malými úpravami metód merania vo vzťahu k vyšším 5G frekvenciám,“ uzavrela Kmecová s tým, že ICNIRP je založená Medzinárodnou asociáciou ochrany pred žiarením (IRPA) špecializujúcou sa na ochranu pred neionizujúcim žiarením. (alb), ilustračná foto Jack Sploot / unsplash.com