NEOBMEDZENÁ SLOBODA TRHU A VLASTNÍCKE PRÁVO SÚ V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH SPOCHYBNITEĽNÉ

author
2 minutes, 22 seconds Read

ŽIVOT JE NAD GENEROVANIE FINANČNÉHO ZISKU. ŠTÁT MÁ PRÁVO V ZÁUJME OCHRANY ŽIVOTA SIAHNUŤ AJ NA SÚKROMNÝ MAJETOK. V RAKÚSKU SA HOVORÍ AJ O ZNÁRODŇOVANÍ.

Komunitárny filozof Lukáš Perný pripomína dôležitú súčasť krízového režimu. Pripomína, že dnes musí nastúpiť „krízový sociálny-komunitárny utilitarizmus, pre ktorý je prioritou bezpečnosť komunity (obce, mesta, štátu, národa). Dodáva, že „liberalizmus a libertarianizmus nedokážu krízové situácie ideologicky podchytiť“.

Lukáš Perný pripomína, o čom je Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z., č. 5 Ústavy SR – Núdzový stav. V ňom štát musí „zabezpečiť bezpečnosť a to aj za cenu obmedzenia nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia“ napríklad presunom. Štát dokonca má právo „obmedziť výkon vlastníckeho práva, obmedziť slobodu pohybu“.

Zabezpečiť bezpečnosť a to aj za cenu obmedzenia nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia.

A práve tento stav je stavom, ktorý poukazuje na dôležitosť a nevyhnutnosť silného štátu. Ide proti tým teóriám, „ktoré spochybňujú minimálny štát, neobmedzenú slobodu trhu a predovšetkým ideu nezasahovania štátu do negatívnej slobody“. Perný upozorňuje, že štát musí dbať o „verejné blaho a bezpečnosť obyvateľov, ba dokonca štát získava právomoc nad súkromným sektorom“.
Dnešná spoločnosť je však často postavená len o zisku, zisku, zisku. Ten sa stal najdôležitejšou mantrou. „Biznis, generovanie zisku, súkromné podnikanie ide bokom – záujmom štátu je konečne občan, nie zisk,“ pripomína Perný o čom musí byť štát aspoň teraz, ale ideálne ak vždy.

Biznis, generovanie zisku, súkromné podnikanie ide bokom – záujmom štátu je konečne občan, nie zisk.

„Nenávidenú štátnu reglementáciu prijímajú z hľadiska vlastnej sebazáchovy všetci, pretože sa boja predovšetkým o vlastný život, ktorý stojí hodnotovo nad generovaním zisku. V Rakúsku sa dokonca hovorí už o možnosti znárodňovania, ako dnes poznamenal moderátor RTVS,“ doplnil Perný.

V Rakúsku sa dokonca hovorí už o možnosti znárodňovania.

Perný pripomína, na odkaz núdzového stavu. Neobmedzená sloboda trhu a vlastnícke právo sú v krízových situáciách absolútne spochybniteľné, a to filozoficky i ekonomicky. „Nastupuje krízový sociálny-komunitárny utilitarizmus, pre ktorý je prioritou bezpečnosť komunity (obce, mesta, štátu, národa), pretože liberalizmus a libertarianizmus nedokážu krízové situácie ideologicky podchytiť.“

M. Albert, zdroj: FB Lukáša Perného, foto ilustračná Revolúčné námestie v Havane, zdroj google.

Similar Posts