Kategórie

KOMUNISTI VYZÝVAJÚ VLOŽIŤ DO HLASOVACEJ OBÁLKY TENTO BANNER. HLASY PRE INÉ STRANY PRE KOMUNISTICKÉ, ANI SOCIALISTICKÉ HNUTIE V POVOLEBNOM OBDOBÍ, ANI V BUDÚCNOSTI NIČ POZITÍVNE NEPRINESÚ

Komunistická strana Slovenska nebude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách 29. februára 2020, keďže sa jej nepodarilo zložiť volebnú kauciu. KSS nevyzvala voliť žiadnu z kandidujúcuch strán. Svojím priaznivcom, členom a sympatizantom odporúča vložiť do hlasovacej obálky banner v znení: Volím socializmus. „Každý hlas komunistu využitý k voľbe ktorejkoľvek kandidujúcej strany v súčasných voľbách, nie je prejavom komunistickej politiky, ale len politikárčením,“ píše sa vo vyhlásení KSS.

KSS vo svojom odporúčaní k voľbám ďakuje voličom a priaznivcom za podporu. Pridala ubezpečenie, že „Komunistická strana Slovenska pokračuje v práci na svojom politickom poslaní“. Táto strana, ktorá už existuje 100 rokov, nepovažuje tieto parlamentné voľby za voľbu „o zásadnej zmene súčasného zločineckého ekonomicko-politického systému, ktorým je kapitalizmus“. Podľa komunistov je volebný výber len „kulisou k výmene politických garnitúr, reprezentujúcich a zastupujúcich kapitál v jeho rôznych zoskupeniach, formách a podobách“.

Sú len kulisou k výmene politických garnitúr, reprezentujúcich a zastupujúcich kapitál v jeho rôznych zoskupeniach, formách a podobách.

Komunisti neodporúčajú ani voľbu iných ľavicových strán či aktivistov na iných stranách. „Sú tam ako lákadlo k získaniu väčšieho počtu hlasov pre účelovo založené maloburžoázne a reformistické strany. Nedajte sa zmiasť! Vaše hlasy, týmto kandidátom, pre komunistické, ani socialistické hnutie v povolebnom období, ani v budúcnosti nič pozitívne neprinesú,“ pridáva KSS vo svojom vyhlásení.
Voľby považujú za frašku a „voľba ktorejkoľvek z kandidujúcich strán alebo zoskupení, bude len potvrdením legitimity súčasného protiľudového politického systému“.

Sú tam ako lákadlo k získaniu väčšieho počtu hlasov pre účelovo založené maloburžoázne a reformistické strany. Nedajte sa zmiasť! Vaše hlasy, týmto kandidátom, pre komunistické, ani socialistické hnutie v povolebnom období, ani v budúcnosti nič pozitívne neprinesú.

Komunisti preto chcú oslabiť legitimitu samotného volebného výberu vložením prázdnej obálky do urny. Minimálne pred členmi volebných komisií, ktoré môže mať v každom okrsku vzhľadom na počet kandidujúcich strán až 25 členov, môže pôsobiť propagačne vloženie vytlačeného banneru s nápisom Volím socializmus. Na banneri je veľká červená hviezda ako symbol komunistického hnutia – v nej je logo KSS. Okolo sú heslá ako Dôstojnosť, perspektíva, mier či práca. „Každý hlas komunistu využitý k voľbe ktorejkoľvek kandidujúcej strany v súčasných voľbách, nie je prejavom komunistickej politiky, ale len politikárčením,“ uzatvára sa vo vyhlásení KSS.

(alb), zdroj: http://kss.sk/vyhlasenie-kss-k-volbam-do-nr-sr-2020?fbclid=IwAR0DgkZYXxF9MjbGi_AR2oSxMj6vDFCJRgnSWk4ts80Ll0GO4VRusLz3cuU