Kategórie

SOLIDARITA – HNUTIE PRACUJÚCEJ CHUDOBY CHCE ZRUŠIŤ FINANCOVANIE KAMPANE A POLITICKEJ REKLAMY ZO SÚKROMNÝCH ZDROJOV

Nechcú financovanie kampane od oligarchov, pretože aj chudobnejší ľudia majú mať možnosť zapojiť sa do politiky. Okrem toho hovoria, že „žiadny pracujúci si nezaslúži nedôstojný život v chudobe“. Hnutie chce zvýšiť minimálnu mzdu na 800 EUR mesačne (v čistom cca 620 eur) a 30-hodinový pracovný týždeň. Aj týmto láka voličov SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby. Prostredníctvom svojho kancelára Miroslava Segeta hnutie odpovedalo na otázky časopisu KĽÚČ OD… k téme KĽÚČ OD parlamentných volieb 2020.

Čo je najväčším ťahákom (lákadlom) vášho programu? (Môžete vymenovať jeden, alebo aj viac).
Žiadny pracujúci si nezaslúži nedôstojný život v chudobe. Pre nás je najdôležitejšie presadzovať systematické zlepšovanie života pracujúcich: zamestnancov, živnostníkov a malých podnikateľov, samostatne hospodáriacich roľníkov:
– Prvé konkrétne opatrenie bude zrušenie platenia odvodov zo mzdy zamestnancami, čo prinesie okamžité zvýšenie príjmu ľuďom so súčasnou minimálnou mzdou o viac ako 100 EUR mesačne v čistom (z minimálnej mzdy nebude zamestnanec platiť ani daň), a to bez zvýšených nákladov pre zamestnávateľov.
– Zvýšenie minimálnej mzdy na 800 EUR mesačne (v čistom cca 620 EUR). To je absolútne minimum na zabezpečenie úplne základných platieb, napríklad za bývanie, kúrenie, dopravu do zamestnania, splátky pôžičiek, mäsité jedlo, neočakávané výdavky (napríklad výmena práčky, či chladničky).
– 30 hodinový pracovný týždeň, tabuľkové platy v štátnej a verejnej služby naviažeme na minimálnu mzdu, presadíme katalóg povolaní pre súkromnú sféru. Pre zamestnancov máme pripravených 80 konkrétnych opatrení na zlepšenie ich postavenia.
– Pre podnikajúcich občanov zavedieme povinnú maximálnu 14 dňovú splatnosť faktúr, aby neboli rukojemníkmi veľkých firiem. Cenu vlastnej práce si živnostníci budú môcť zahrnúť do nákladov, dane a odvody budú platiť v jednej sume. Chceme zaviesť živnostenské licencie a uzákoniť formu rodinného podnikania, ktoré výrazne zjednoduší podnikanie v rodinách.
– Podporíme podnikanie na vidieku, napríklad finalizáciou produktov priamo na farmách.

Podporíme podnikanie na vidieku, napríklad finalizáciou produktov priamo na farmách.

– Zlepšenie života pracujúcich ľudí navrhujeme financovať napríklad zrušením možnosti podvodov pri DPH (zrušenie fakturácie DPH medzi jej platcami a uplatňovania tzv. nadmerného odpočtu tj. vratiek DPH od štátu, DPH bude štátu odvádzať až posledný v rade).
Na čo ste najviac hrdí z opatrení, ktoré ste pre Slovensko presadili v minulosti. (Môžete vymenovať jeden, alebo aj viac).
Kandidáti strany Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby v minulosti jasne preukázali svoju angažovanosť v súlade s hodnotami, ktoré vyznávajú.
Predseda strany a líder kandidátky Stanislav Mičev je dlhoročným protifašistickým aktivistom, bojuje proti neonacistom prezlečeným za slušných ľudí, ktorí využívajú zlú situáciu na šírenie nenávisti, a pritom neponúkajú žiadne konkrétne riešenia.
Jeden z podpredsedov Ján Gabonay je dlhoročným vyjednávačom kolektívnych zmlúv upravujúcich podmienky zamestnávania vrátane mzdových nárokov zamestnancov pracujúcich najmä v strojárskom, elektrotechnickom a zlievarenskom priemysle Slovenskej republiky. Je spoluautorom Iniciatívy pracujúcej chudoby, ktorú v roku 2019 zverejnilo občianske združenie Pracujúca chudoba.
Ďalší podpredseda František Čekel celý svoj profesný život zasvätil družstevníctvu a uplatneniu zdravotne znevýhodnených na trhu práce.
Ján Plesník svoj život presadzuje práva a zlepšovanie postavenia živnostníkov a malých podnikateľov. Od roku 1993 je členom Živnostenského spoločenstva mesta Zvolen. V roku 2009 sa stal členom Slovenskej živnostenskej komory a od roku 2015 je jej predsedom.
Takto by sme mohli pokračovať ďalej cez celú kandidátnu listinu našej strany.

Akú novinku do predvolebnej kampane ste priniesli? Oslovujete voličov nejakou novou formou? Ak nie, ako najmä voličov oslovujete?
Strana Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby má najmenej nákladnú predvolebnú kampaň. My nie sme závislí od žiadnych milionárov. Preto využívame najmä sociálne siete a osobný kontakt s voličmi v teréne. Poznanie reálnej situácie, v ktorej ľudia žijú, z vlastnej skúsenosti, je kľúčové.

Strana Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby má najmenej nákladnú predvolebnú kampaň.

Čo robíte pre oslovenie voličov, ktorí voliť už nechodia? Čím ich chcete zmobilizovať?
Voliť neplánuje ísť až 40 % občanov. Snažíme sa dať ľuďom nádej, že ich hlas nie je zbytočný. Je potrebné si tiež uvedomiť, že aj z tých ľudí, ktorí voliť chcú ísť, takmer 30 % nie je stále rozhodnutých koho. Ak sa podarí týmto ľuďom vysvetliť, že predstavujú dostatočnú silu, nič nie je stratené. Netreba to vzdávať.

Stretávate sa určite počas kampane s množstvom nahnevaných voličov. Zapisujete si niekam všetky ich postrehy a pretavíte ich v budúcnosti do navrhovaných riešení?
Ľudia v strane Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby zažívajú problémy pracujúcich na vlastnej koži. Žijeme medzi ľuďmi stále, nie iba počas volebnej kampane. Všetky vedomosti z poznania reálneho života pretavujeme do nášho komplexného programu s názvom „Najvyššou hodnotou je človek“. Náš program je otvorený dokument, ktorý nezanikne pri týchto voľbách, ale bude systémovo pretváraný aj po voľbách.

Manipuláciou je propagácia všeobecných hesiel bez konkrétnych riešení, s ktorými môže súhlasiť každý (aj my), ale nič nehovoria o konkrétnych krokoch po zvolení (napríklad „Hlavu hore“, „Zodpovedná zmena“, a podobne).

Čo hovoríte na trend súčasnej bulvarizácie politiky, keď strany predkladajú voličom často len pár hesiel, max. 3-4 slová na billbord, vedomí si toho, že voliči sú znechutení a nič siahodlhé sa im čítať nechce?
Strana Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby má vypracovaný komplexný program presadzovania záujmov pracujúcich. Zvýrazňovanie konkrétnych bodov programu je v poriadku (napríklad minimálna mzda 800 EUR). Manipuláciou je propagácia všeobecných hesiel bez konkrétnych riešení, s ktorými môže súhlasiť každý (aj my), ale nič nehovoria o konkrétnych krokoch po zvolení (napríklad „Hlavu hore“, „Zodpovedná zmena“, a podobne). Úspešnosť kampane potom do veľkej miery ovplyvní množstvo „investovaných“ peňazí milionármi. To chceme zmeniť. Zrušíme financovanie volebnej kampane a politickej reklamy zo súkromných zdrojov, aj nemajetní ľudia a nimi založené strany a hnutia musia mať férovú možnosť zapojiť sa do politickej súťaže a informovať o svojom programe.

Pripravujete sa v strane aj na možný scenár patovej situácie, keď po voľbách 29. 2. nikto nedokáže získať väčšinu a budú predčasné voľby?
Sme presvedčení o tom, že po voľbách vznikne vláda s podporou parlamentnej väčšiny.

M. Albert, foto print screeny https://solidarita.eu/