Nazdáva sa, že kroky Fidela Castra síce boli „radikálne a revolučné, ale vždy sa snažiace zlepšiť životnú situáciu Kubáncov“. Ako hodnotí Kubu, pri príležitosti dnešného 70. výročia nástupu Fidela Castra na premiérske kreslo, divadelný scenárista a spisovateľ TOMÁŠ BENÍK? Tomáš, ako hodnotíte politiku Kuby? Politika Kuby bola od úspechu jeho revolúcie v roku 1959 vedená v duchu […]

Continue Reading