PODPREDSEDA KSČM STANISLAV GROSPIČ O DÔLEŽITEJ UDALOSTI V ĽUBOCHNI

author
1 minute, 8 seconds Read

Podpredseda Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Stanislav Grospič sa ako
čestný hosť zúčastnil na celoslovenskom aktíve Komunistickej strany
Slovenska (KSS) v Liptovskom Mikuláši. A vážil si to aj zo symbolických
dôvodov, keďže práve na Slovensku, a to nie ďaleko od Mikuláša, v
Ľubochni pri Ružomberku, sa písala história.

Aktív KSS sa uskutočnil v sobotu 26. 6. 2021 aj pri príležitosti jubilea – 100. výročia
založenia KSČ. Poslanec Poslaneckej snemovne Parlamentu českej republiky
bol nadšený, že sobotu mohol stráviť medzi Nízkymi a Vysokými Tatrami.
„Som veľmi potešený, osobne, aj za svoju vysielajúcu Komunistickú stranu
Čiech a Moravy, že som sa mohol tohto aktívu zúčastniť, pretože ten
reálny prvý krok ku vzniku Komunistickej strany Československa vzišiel
práve zo slovenskej zeme, zo zjazdu vtedajšej sociálnej demokracie v
Ľubochni,“ povedal politik a právnik s tým, že toto je pre neho veľmi
dôležitá historická udalosť. „A to je pre mňa takým momentom uvedomenia
si toho, že jednak sme si kultúrne blízki, Slováci a Česi, a jednak nás
vlastne spája aj táto spoločná história komunistického hnutia,“ doplnil
podpredseda Komunistickej strany Čiech a Moravy. Michal Albert, foto
autor

Similar Posts