dav

AUDIATUR ET ALTERA PARS /NECHAJME VYPOČUŤ DRUHÚ STRANU/

author
2 minutes, 47 seconds Read

Stará zásada Rímskeho práva. Zásada, ktorá platí, resp. má platiť aj v dnešnom práve. A je to slušná zásada. Prečo sa však mnohokrát nerealizuje? Časopis KĽÚČ OD… aj v roku 2019 navštevoval aj osoby, s ktorými síce moderátori správ na TV XY či TV YX nebudú súhlasiť a ich kolegovia o nich urobia reportáž, ktorá viac vyznieva v ich neprospech.

 

No my si v redakcii KĽÚČ OD… hovoríme: kto sme my, že môžeme niekoho odsúdiť? Nemá odsúdiť súd? Je slušné, keď sa dnes rozsudky píšu v redakciách médií, ktoré sú zaujaté, resp. čítajú sa ľuďom prostredníctvom reportáži televízií? Môžeme toto dopustiť v skutočne slušnej spoločnosti? Ak sa skutočne chceme nazývať spoločnosťou slušnou a nielen to mať napísané na odznakoch ako dekoráciu, musíme myslieť na dôležité právne povinnosti: Prezumpcia neviny, ktorý sa tiež často porušuje, a Audiatur et altera pars, teda nechajme vypočuť druhú stranu. Obe zásady sú dnes nielen v médiách často hrubo pošliapavané.

Ak sa skutočne chceme nazývať spoločnosťou slušnou a nielen to mať napísané na odznakoch ako dekoráciu, musíme myslieť na dôležité právne povinnosti: Prezumpcia neviny, ktorý sa tiež často porušuje, a Audiatur et altera pars, teda nechajme vypočuť druhú stranu. Obe zásady sú dnes nielen v médiách často hrubo pošliapavané.

Nie sú umožnené, lebo médiá sú často len hlasnými trúbami určitých politických potrieb a nejdú za oboma stranami sporu. My ideme za oboma stranami. Ale keď sa niekto, nazvime ho Jožko Mrkvička, rozhodne neposkytnúť nám rozhovor len preto, že sme ho poskytli aj Blahovi, alebo Rostasovi, nie je to naša neochota neurobiť rozhovor s Jožkom Mrkvičkom. Práve naopak, my ho o rozhovor naďalej prosíme. A budeme prosiť aj vtedy, ak Jožko Mrkvička bude o nás hovoriť, že v našich novinách sú rozhovory s Blahom, Rostasom, ale nie Jožkom Mrkvičkom. Jožko by totiž mal povedať aj B, že prečo rozhovor s ním nie je. Absentuje preto, že ho nechcel Mrkvička, nie preto, že by sme ho nechceli my. Aj toto je o do každodennej reality použitých alebo nepoužitých zásad Prezumpcie neviny a AUDIATUR ET ALTERA PARS. Aj keď budú hodnotiť nás, tak mnohí tieto zásady porušia. No my aj naďalej budeme o tom nahlas hovoriť. Lebo je to súčasť slušnosti. A keď nedáme priestor slušným zásadám vypočutia druhej strany a prezumpcie neviny, zapadne slnko nad akýmkoľvek pokusom o slušnosť.  A napriek ich správaniu aj im želáme krásne sviatky a šťastný nový rok 2019. Rovnako aj vám, všetkým čitateľom magazínu KĽÚČ OD… a TV KĽÚČ OD… Nádherné sviatky, nech ste zdraví, šťastní, spokojní, úspešní. Nech máte všetko, čo si prajete.

PhDr. Michal Albert, PhD.
šéfredaktor

ilustračná foto: autor

Similar Posts