Komunisti si pripomenuli 30 rokov od obnovenia KSS

author
1 minute, 39 seconds Read

V Robotníckom dome v Banskej Bystrici prebehlo slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia obnobenia Komunistickej strany Slovenska. „Súčasná KSS bola obnovená práve tam, v banskobystrickom Robotníckom dome 29. augusta 1992,“ uvádza FB stránka KSS v Žilinskom kraji.

Približne v tridsiatich minútach sa prihovoril delegátom predseda KSS Jozef Hrdlička. „Stretnutia sa zúčastnila aj predsedkyňa Komunistickej strany Čiech a Moravy súdružka Katarína Konečná a predseda strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský, ktorí takisto vystúpili s príhovormi. Obaja vyzdvihli, že KSS považujú za partnerskú organizáciu a zdôraznili odpor voči kapitalizmu a sympatie ku socialistickým myšlienkam,“ doplnila stránka s tým, že vystúpil aj bývalý predseda Vladimír Ďaďo. „Na stretnutí boli ocenení pamätnou medailou členovia KSS, ktorí stáli pri obnove KSS alebo dlhodobo pracujú pre stranu,“ uvádzajú komunisti Žilinského kraja s tým, že nasledovalo vzdanie úcty padlým v SNP.

„Po skončení slávnostného programu v Robotníckom dome si účastníci uctili pamiatku partizánov a osloboditeľov položením vencov k obelisku na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Ďalej prešli okolo budovy, kde došlo v roku 1944 k zlučovaciemu zjazdu KSS a sociálnej demokracie a busty Laca Novomeského (o ktorej vrátenie sa pričinila práve KSS zbieraním podpisov pre petíciu a ďalšími aktivitami) až k soche partizána, ktorá mala takisto pohnuté osudy. KSS mimo oficiálneho programu položila veniec aj k pamätníku v areáli Múzea SNP,“ doplnili komunisti na FB stránka KSS v Žilinskom kraji. „Oblastné organizácie KSS uskutočnili akcie alebo sa zúčastnili akcií uskutočnených inými subjektami k výročiu SNP aj v iných regiónoch,“ uzavreli komunisti zo Žilinského kraja. Pozrite si aj fotoreportáž. (alb), foto Michal Albert

Similar Posts