DOBA ÚDAJNÝCH „ŠIALENCOV“, ČO SA RADŠEJ STANÚ TIEŇMI, ALEBO ČAS NÁPISOV NA CHODNÍKOCH

author
1 minute, 37 seconds Read

Žijeme v dobe, keď veľa vecí nefunguje. A tí, ktorí sa na to snažia poukázať, sú označení v lepšom prípade za bláznov, v horšom za extrémistov.  A tak zostávame v tieni, lebo sa bojíme povedať správny pohľad. Veď ostatní sú vygumovaní propagandou a nevidia to, čo vidíme my. Preto sa mnohí ľudia frustráciu snažia vybiť agresiou, alebo len drogami – legálnymi či nelegálnymi. V lepšom prípade sa mnohí snažia oznamovať spoločnosti svoju nespokojnosť – napríklad aj rôznymi nápismi na chodníkoch. Všimli sme si jeden vo Varšave, druhý v Brne. V poľskej metropole sa tento nápis objavil po 29. októbra 2017 a pripomínal udalosť z 19. októbra 2017, keď, podobne ako Palach v Československu ako protest proti príchodu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Vo Varšave sa 29. 10. 2017 tiež pokúsil upáliť jeden muž. Ako protest proti súčasnej dobe. Potom sa na chodníku neďaleko dominanty poľskej metropoly – Paláca kultúry a vedy –  objavil tento nápis – Už je čas!  Ďalší nápis bol v Brne – niekto na papier napísal Státisíce fanatikov. Tento papier len tak voľne ležal na zemi na brnenskom Námestí slobody v júni 2019. Je doba, keď sa mnoho ľudí vyjadruje už len nápismi a radšej sa k nim nepriznajú. (alb), foto autor.

Ďalší zaujímavý nápis sa objavil v Brne na Námestí slobody. Bolo to v júni 2019 a teda určite nesúviseli s vyššie spomenutou udalosťou v Poľsku, ani s varšavským nápisom. Nápis nebol napísaný priamo na chodník, ale na papieri, ktorý ležal na chodníku, bolo napísané: Státisíce fanatikov.

Similar Posts