KĽÚČ OD spisovateľky Anky Závodskej: Dvakrát zachránila život

Zdravie a rodina, aby si ľudia k sebe našli cestu – to je zmyslom života spisovateľky Anky Závodskej, s ktorou KĽÚČ OD… urobil netradičný rozhovor. Inak 9. marca od 17:30 sa v Košiciach na Mlynskej 28 vo Fashion Point Café uskutoční autorské čítanie jej básní.   Čo je najkrajšia vec, ktorá sa vám v živote podarila? […]