Ministerstvo zdravotníctva reaguje na slová Milana Mazureka o pandemickej zmluve

author
5 minutes, 17 seconds Read

Ešte minulý rok doktor Janco priniesol debatu o pandemickej zmluve, ale aj o dodatkoch. Informoval o tom Milan Mazurek v relácii V prvej línii na Slobodnom vysielači. Vytvoril sa takto podľa Mazureka celospoločenský tlak a viedlo to k reakcii ministerky zdravotníctva. Musela podľa neho priznať toto: „Celý čas doktor Janco aj Miro Heredoš mali pravdu a musíme tieto dodatky odmietnuť, lebo nerešpektujú národnú suverenitu a bude to nikým nevolená WHO, ktorá nie je žiadna medzinárodná organizácia, „ povedal Milan Mazurek v relácii V prvej línii SV. Ministerku Dolinkovú podľa Mazureka vyslovene donútili k tomu, aby sa k danej veci musela vyjadriť. „To bol obrovský úspech celého toho alternatívneho spravodajstva, všetkých aktivistov, všetkých odvážnych lekárov.“

Podľa Mazureka dnes stojíme pred dôležitou otázkou pandemickej zmluvy. „Teraz v máji na tom svetovom zhromaždení WHO, kde idú aj zástupcovia zo Slovenskej republiky, ktorých nominuje vláda, v tomto prípade minister zdravotníctva, pani Dolinková, tí tam budú hlasovať o finálnom znení tejto pandemickej zmluvy,“ povedal Mazurek s tým, že toto je podľa neho katastrofa. „Oni budú vyhlasovať pandémie, oni budú nanucovať opatrenia, oni budú prikazovať povinné očkovania, zvrátené, nebezpečné veci, proti ktorým všetci z nás, ktorí máme radi slobodu, máme radi nedotknuteľnosť osoby (…) všetci musíme bojovať,“ doplnil exposlanec NR SR a kandidát na poslanca Európskeho parlamentu. Dodal, že je potrebné, aby ľudia vytvorili veľký tlak na ministerku a aj na vládu. „Ale ak aj ministerka nebude chcieť, aby to tam seriózne odmietli. A v tejto veci ja musím biť na poplach, lebo to bol práve Miro Heredoš, ktorý dal niekoľko otázok na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám na ministerstvo zdravotníctva, ako budú postupovať na valnom zhromaždení WHO. A ministerstvo zdravotníctva mu odmietlo odpovedať ako občanovi. A to je desivé,“ povedal Mazurek s tým, že ak by sa to dialo za Matoviča, vysvetlili by sme to tým, že to sú tí arogantní Matovičovci. „Ale teraz nám to urobila Dolinková. A ja sa toho desím, pretože ak nemám čo skrývať, ak viem, čo budem robiť, no tak nemám dôvod mlčať, veď normálne odpoviem,“ dodal Mazurek v relácii V prvej línii SV.

„A ja sa toho desím, pretože ak nemám čo skrývať, ak viem, čo budem robiť, no tak nemám dôvod mlčať, veď normálne odpoviem.“ MILAN MAZUREK

V tejto súvislosti sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o odpoveď na tieto otázky: Ak ministerstvo skutočne neodpovedalo, prečo neodpovedalo? Ak odpovedalo, čo odpovedalo? Ak neodpovedalo, môže odpovedať nám, a teda, akým spôsobom sa k danej veci ministerstvo postaví?

Z Ministerstva zdravotníctva z komunikačného odboru pre KĽÚČ OD… prišla nasledovná odpoveď: Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aktuálne pripravujú revíziu Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP, z ang. International Health Regulations – IHR) a pracujú na novom globálnom nástroji, ktorý má lepšie chrániť ľudí, komunity a krajiny pred budúcimi pandémiami – tzv. Pandemickej zmluve. Čo sa týka uvedených medzinárodných predpisov, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR sa zúčastňujú na ich pripomienkovaní s cieľom ochrany zdravia a života občanov SR a bez toho, aby boli akýmkoľvek spôsobom obmedzené ich právne a ústavné istoty. Žiadne dokumenty z dielne WHO, oslabujúce pozíciu SR ako suverénneho štátu či obmedzujúce ústavné práva slovenských občanov, aktuálne neexistujú, ani také zástupcovia rezortu zdravotníctva neplánujú prijímať, iniciovať a podporovať. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková ešte v decembri 2023 informovala generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o nesúhlasnom stanovisku, v ktorom v mene Slovenska odmietla dodatok MZP, schválený v máji 2022. Týmto dodatkom sa skrátila lehota, ktorú mali jednotlivé vlády na zamietnutie budúcich zmien a doplnení MZP alebo vznesenie výhrad k nim, a to z 18 mesiacov na 10 mesiacov. Pripomienky jednotlivých štátov si podľa názoru Ministerstva zdravotníctva SR vyžadujú ďalšie podrobnejšie rozpracovanie, ako aj dlhšie obdobie na implementáciu, aby sa zabezpečila dôkladná pripravenosť zmluvných štátov na budúce potenciálne ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Rezort chce predovšetkým zabezpečiť súlad revízie MZP s ústavným poriadkom SR a vždy postupuje v súlade s platnou legislatívou. Zároveň sa SR dôrazne pridáva k hlasu krajín EÚ, ktoré vyžadujú komplementárny vzťah Pandemickej zmluvy a revidovaných článkov IHR 2005, ktoré majú byť navzájom komplementárne a nie duplicitné. V rámci Pandemickej zmluvy rokuje 194 členských krajín WHO o nástroji, inak tiež dohode, ktorej cieľom je zlepšiť na celosvetovej úrovni prevenciu, pripravenosť a reakciu na prípadné budúce pandémie. Prebiehajú tiež rozsiahle a obsiahle konzultácie s občianskou spoločnosťou, medzinárodnými organizáciami a príslušnými agentúrami OSN. Termín prijímania dokumentu je naplánovaný na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2024. Pri realistickom zhodnotení situácie sa SR zasadzovalo viac za prijatie vyváženého textu hoci v neskoršom termíne, ako o prijatie narýchlo vyrokovanej zmluvy bez reálnych dopadov,“ vysvetlil komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva s dovetkom, že „prehľad rokovaní a ostatných dokumentov Pracovnej skupiny pre Revíziu Medzinárodných predpisov (WGIHR) je dostupný na adrese https://apps.who.int/gb/wgihr/  Detaily k Pandemickej zmluve nájdete zverejnené na nasledujúcom linku: https://apps.who.int/gb/inb/e/e_inb-9-resumed-session.html 

Pozrite si aj rozhovor V prvej línii: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/v-prvej-linii-2024-04-16-milan-mazurek/ 

(alb), foto archív Milana Mazureka

Similar Posts