Zeman nesúhlasí s Putinom, toto český prezident odkázal ruskému lídrovi. Putin vysvetlil dôvody útoku

author
2 minutes, 33 seconds Read

Rozdielne názory sú vo veci útoku na Ukrajinu aj medzi Vladimírom Putinom a Milošom Zemanom. Český prezident sa vždy javil totiž skôr ako spojenec Ruskej federácie. Teraz na diaľku oponoval Putinovi.

Ruský prezident Vladimír Putin v dnešnom príhovore najprv vysvetlil, prečo jeho vojská prekročili ukrajinské hranice a prečo ostreľujú vojenské ciele u svojho západného suseda. „V tomto ohľade v súlade s článkom 51, časti 7 Charty OSN, so súhlasom Rady federácie a na základe ratifikovaných Federálnym zhromaždením zmlúv o priateľstve a vzájomnej pomoci s DĽR a LĽR, som sa rozhodol previesť špeciálnu vojenskú operáciu,“ povedal Vladimír Putin v mimoriadnom prejave. „Jej cieľom je chrániť ľudí, ktorí boli osem rokov vystavení zneužívaniu, genocíde zo strany kyjevského režimu a za týmto účelom sa budeme snažiť demilitarizovať a denacifikovať Ukrajinu, rovnako ako postaviť pred súd tých, ktorí sa dopustili mnohých krvavých zločinov proti civilnému obyvateľstvu vrátane občanov Ruskej federácie. Pritom v plánoch Ruska nie je okupácie Ukrajiny, RF sa však bude snažiť o jej demilitarizáciu,“ doplnil ruský prezident Vladimír Putin v dnešnom príhovore.

Reagoval na neho v inom príhovore český prezident Miloš Zeman.  Reagoval aj na prejav Putina. A Zeman Putinovi odkázal silné slová: „Preštudoval som si podrobne prejav prezidenta Putina z dnešného rána a odpovie na neho jedinou vetou. Domnelé alebo skutočné chyby, ako bolo bombardovanie Juhoslávie alebo vstup do Iraku, nemôžu byť ospravedlnením chýb vlastných. Rusko sa týmto činom dopúšťa zločinu proti mieru,“ povedal český prezident.

Domnelé alebo skutočné chyby, ako bolo bombardovanie Juhoslávie alebo vstup do Iraku, nemôžu byť ospravedlnením chýb vlastných. MILOŠ ZEMAN

Článok 51 Charty OSN, na ktorý sa odvoláva Vladimír Putin, znie nasledovne: „Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, kým Bezpečnostná rada neurobí potrebné opatrenia na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Opatrenia urobené členmi organizácie pri vykonávaní tohto práva sebaobrany sa oznámia ihneď Bezpečnostnej rade a nijako sa nedotýkajú touto Chartou určenej právomoci a zodpovednosti Bezpečnostnej rady podnikať v každom okamihu také akcie, aké považuje za potrebné na udržanie a obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“

(alb), zdroj prejav Vladimíra Putina, prejav Miloša zemana, Charta OSN, foto ilustračná z Mukačeva, foto Michal Albert

https://www.youtube.com/watch?v=_5YeX8eCLgA, https://www.youtube.com/watch?v=nuZNFs5XCkE

https://cloud2n.edupage.org/cloud/Charta-OSN.pdf?z%3A2QVVF9gstAiik%2Fbn%2BwNv8SDBWpI5UgUjEWZdkh9SYqGevsuB7UjGvlZe8dNIhhmD

Similar Posts