LEKÁR NSK NECHCE UKONČENIE POVINNÉHO TESTOVANIA. UVIEDOL TIETO DÔVODY

LEKÁR NSK NECHCE UKONČENIE POVINNÉHO TESTOVANIA. UVIEDOL TIETO DÔVODY

Ľubomír Ševčík je lekárom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). A práve aj predsedovia samosprávnych krajov sú súčasťou pandemickej komisie. Čoraz častejšie a hlasnejšie sa hovorí o potrebe zmeniť súčasné nastavenie testovacej stratégie proti COVID-19. Sú aj politické hlasy, ktoré chcú povinné testovabie ukončiť. No lekár NSK je proti ukončeniu. „NSK, ako jeden z členov PKV SR nesúhlasí s ukončením povinného testovania z viacerých dôvodov. 

–          súčasná epidemiologická situácia

–          vonkajšia aj vnútorná migrácia obyvateľov

–          nedodržiavanie nariadení a opatrení zo strany niektorých skupín obyvateľstva,“ vysvetlil lekár NSK Ľubomír Ševčík. (alb), ilustračná foto unsplash.com