Kategórie

ZOSTÁVAM V NAIVNEJ VIERE, ŽE SITUÁCIA NIKDY NEBUDE AŽ TAKÁ, ABY MUSELO PRÍSŤ K AKÉMUKOĽVEK POVSTANIU, HOVORÍ SPISOVATEĽ V ROZHOVORE O SNP

Aj Tomášovi Beníkovi, ktorý je spisovateľom a zároveň sa angažuje aj v divadle, sme položili otázky v súvislosti s oslavami 75. výročia vypuknutia SNP, ktoré sa dnes uskutočnili v metropole tohto povstania v Banskej Bystrici.

Tomáš, čo pre vás SNP znamená?
SNP pre mňa znamená významný moment v dejinách Slovenska, kedy Slováci už nechceli žiť v režime, v akom žili, a naozaj povstali proti režimu a proti okupantom. V rámci dejín nášho národa je to obrovská udalosť, keďže predchádzajúce „povstanie“ prišlo v rokoch 1848/1849, keď sa konali dobrovoľnícke výpravy v rámci územia Slovenska, spojené s bojom Rakúska proti revolučnému Uhorsku. Vďaka Štúrovi, Hurbanovi, Hodžovi a ďalším osobnostiam sa podarilo presvedčiť Slovákov, aby povstali proti Uhorsku, za čo im bola sľubovaná po porážke revolúcie autonómia Slovenska, k čomu nakoniec nedošlo. V roku 1944 to bol odpor Slovákov proti Slovenskému štátu, ktorý síce vystupoval ako samostatný štát, na ktorý sa tak dlho čakalo, ale zároveň bol podriadeným štátom voči Tretej ríši. Možno bolo aj prekvapujúce pre organizátorov SNP, koľko ľudí sa do akcie pridalo, keďže to vtedy skôr vyzeralo, že prevažná časť obyvateľov je skôr za Slovenský štát. Panuje tu tiež názor, že SNP vzniklo hlavne preto, lebo sa blížila Červená armáda a hrozilo, že by Slovensko bolo po vojne zaradené medzi porazené kolaborujúce štáty. Každopádne SNP je najvýznamnejším ozbrojeným, aj keď napokon porazeným, vystúpením Slovákov proti okupantom, ktoré ukázalo, že Slováci sa vedia byť ako levy za svoj národ a svoju slobodu.

Ste za to, aby súčasťou osláv SNP bola aj veľká pompézna vojenská prehliadka?
S vojenskou prehliadkou súhlasím. Kedy inokedy, ak nie práve počas výročia SNP, by mala byť? Navyše som počul, že vláda investovala veľkú sumu peňazí do osláv tohto významného výročia, tak nech tie oslavy vyzerajú poriadne a veľkolepo. Konečne občania uvidia, čo všetko majú vlastne k dispozícií OS SR aj z ich daní. Podľa mňa je dôležité propagovať naše OS SR, lebo akoby človek začínal mať aj vďaka médiám pocit, že práve tieto zložky nášho štátu sú čiernou dierou pre peniaze zo štátneho rozpočtu, a zároveň nejakou „neschopnou bandou“, ktorá by nebola schopná v prípade ohrozenia Slovenska nás ubrániť. Ostáva nám teda veriť, že opak je pravdou. No a práve vojenská prehliadka by mohla k zlepšeniu dôveryhodnosti v OS SR výrazne pomôcť.

Podľa mňa je dôležité propagovať naše OS SR, lebo akoby človek začínal mať aj vďaka médiám pocit, že práve tieto zložky nášho štátu sú čiernou dierou pre peniaze zo štátneho rozpočtu, a zároveň nejakou „neschopnou bandou“, ktorá by nebola schopná v prípade ohrozenia Slovenska nás ubrániť.

Čo hovoríte na fakt, že ak by sa niečo podobné dialo v Moskve, médiá by to pravdepodobne opísali ako manifestáciu vojenskej sily či provokáciu?
Na vojenské prehliadky v rámci konca 2. svetovej vojny, ktoré sa konajú vždy 9. mája, sú už všetci dávno zvyknutí. V rámci médií sa v tomto bode skôr sleduje, ktorí štátnici prijali pozvanie a sedia vedľa prezidenta Ruskej federácie na tribúne. A prečo by vlastne v Ruskej federácií a v ďalších štátoch bývalého ZSSR túto prehliadku nerobili? Veď práve ZSSR, z ktorého neskôr vzišla aj Ruská federácia, mal najväčší podiel na víťazstve Spojencov v tejto vojne, porážke nacizmu a Japonského cisárstva. Navyše toto víťazstvo bolo dosiahnuté za cenu miliónov mŕtvych, takže pripomienka víťazstva formou vojenskej prehliadky je správna.

Akú úlohu majú médiá pri takýchto významných sviatkoch podľa vás?
Ja som rád, keď v televízií pozerám v rámci tohto výročia filmy s tematikou SNP. Aj keď som ich už videl mnohokrát, pokojne si pozriem znova. A tiež som rád, keď vidím, ako sa médiá snažia podávať informácie ohľadne SNP. Je toho síce väčšinou málo, ale aspoň niečo. No a hlavný prenos z osláv výročia SNP je tiež dôležitý. Takže aby som to zhrnul, úlohou médií je pripomenúť svojim prijímateľom, že takýto sviatok je, priblížiť aspoň v kocke, o čo išlo. A, ak je to možné, podávať priame prenosy z osláv významných sviatkov.

Úlohou médií je pripomenúť svojim prijímateľom, že takýto sviatok je, priblížiť aspoň v kocke, o čo išlo. A, ak je to možné, podávať priame prenosy z osláv významných sviatkov.

Zdá sa vám podpora vycestovania zo strany štátu (napr. vlaky do Bystrice v deň SNP zadarmo) ako dostatočná?
Nemám tušenia, ako sa naši dopravcovia popasovali s problematikou spojov do Banskej Bystrice na oslavy výročia SNP, keďže tam osobne nesmerujem, ale ostáva mi veriť, že sa tomu aspoň nejako venovali. Posilové či mimoriadne spoje by mali byť samozrejmosťou. Ak pôjdu vlaky do Banskej Bystrice v deň SNP zadarmo, tak je to veľké plus pre štát. Ale otázkou je, či to bude stačiť, prípadne či nič ohľadne dopravy neskolabuje. To sa ukáže až priamo v ten deň.

Máte rád Banskú Bystricu?
V Banskej Bystrici som ešte zatiaľ nebol, takže nemôžem povedať, či ju mám rád. Ale zatiaľ každé mesto na Slovensku, v ktorom som bol, mám rád, takže ani Banská Bystrica určite nebude výnimkou.

Pieseň od Nedvědovcov, Banská Bystrica, je o pokojnom meste pri Hrone, kde ľudia v noci pokojne spia. Pred 75. rokmi to také nebolo. Čím si podľa Vás slávne banícke mesto zaslúžilo, že sa stalo aj metropolou SNP? Môže za to práve situovanie uprostred hôr?
Situovanie mesta uprostred hôr bolo určite kľúčové pre jeho určenie ako metropoly SNP. Navyše bolo a aj dnes je takmer v „strede“ Slovenska, čiže pomerne ďaleko od Bratislavy a od hraníc s Maďarskom, odkiaľ mohol tiež hroziť útok. Hornatý terén zaručoval jednoduchšiu obranu mesta, spojenie s partizánskymi oddielmi, ktoré operovali v horách po celom Slovensku, a útek do hôr s následným úkrytom v horách, ak by bolo povstanie potlačené a Banská Bystrica obsadená. Z Bratislavy by tento ústup nebol možný.

Hornatý terén zaručoval jednoduchšiu obranu mesta, spojenie s partizánskymi oddielmi, ktoré operovali v horách po celom Slovensku, a útek do hôr s následným úkrytom v horách, ak by bolo povstanie potlačené a Banská Bystrica obsadená. Z Bratislavy by tento ústup nebol možný.

Ak by malo vzniknúť ďalšie národné povstanie, napr. len virtuálne, bez zbraní, tak proti komu alebo čomu by v prvom rade malo byť?
Na túto otázku nepoznám odpoveď, ale zostávam v naivnej viere, že situácia nikdy nebude až taká zlá, aby muselo prísť k akémukoľvek povstaniu.

M. Albert, foto autor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.