Prezident ČSSR Dr. Gustáv Husák sa narodil pred 109 rokmi

author
1 minute, 41 seconds Read

Prezident ČSSR Dr. Gustáv Husák sa narodil presne pred 109. rokmi. Pred hrob tohto posledného prezidenta ČSSR prišli vzdať úctu niekoľkí komunisti a aktivisti. Jedným z nich bol Juraj Janošovský.

V prejave pred hrobom socialistického politika zdôraznil, že toto je spomienka nielen na neho, ale aj na celý socializmus. „Je to nielen pripomienka jeho osoby, ale aj hodnôt, ktoré on reprezentoval,“ povedal počas prejavu pri hrobe Dr. Gustáva Husáka Juraj Janošovský s tým, že Slováci nemali veľa politických činiteľov, ktorí by zanechali takú veľmi hlbokú stopu pre súčasnosť. Pripomenul Husákovu federalizáciu. Vysvetlil, že toto je priestor ako si uctiť aj socializmus. „Bol od študentských rokov nadšeným propagátorom a aktivistom, ktorý vykonal veľa, od Slovenského národného povstania, ale aj organizovaním študentského hnutia pred 2. Svetovou vojnou,“ pripomenul Janošovský s dôrazom, že aj veriaci môžu byť hrdí, keďže Husák prispel k vytvoreniu samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. „Pretože tým získalo Slovensko väčšiu dávku legitimity aj v štátno-právnom usporiadaní.“

Janošovský zdôraznil, že takýchto zaujímavých faktov života Dr. Gustáva Husáka, posledného prezidenta za socializmu, je veľmi veľa. „Vrátane jeho vzťahu k sovietskemu Rusku, k odkazu všetkých, ktorí bojovali za slobodu a právo a ako právnik bol podľa mňa, čo zvlášť v dnešnej dobe citlivo vnímame, aj reprezentantom právneho štátu. Nikdy neskĺzol k revanšu, nikdy nepoužíval politickú moc na konfrontáciu, ale vždy hľadal spôsob, ako legitímnym právne čistým spôsobom riešiť otázky vnútorného života, aj zahranično-politického postavenia,“ povedal okrem iného Juraj Janošovský pred hrobom Dr. Gustáva Husáka. (alb), zdroj live vysielanie Igora Jurečku, foto ilustračné KSS

Similar Posts