KĽÚČ OD…

AKO DOKONALE TENTO ROZKLADAJÚCI SA KRYT SYMBOLIZUJE DNEŠNÚ DOBU

Tento balvan, na rozdiel od toho na hrobe Ježiša Krista umiestneného, radšej nech zostane neporušený. Nuž, spoliehame sa na to, že ho zub času postupne nerozdrobí a neprepadne sa dole. Namiesto toho, aby sme dbali o reálne vyriešenie veci, rezignovane zamávame rukou, že tak to už jedmoducho je. Namiesto toho, aby sme fasádu opravili, napíšeme oznam, že padá omietka. Namiesto výmeny tohto krytu, ktorý už dosluhuje, nastriekame sprejom prvok na lepšiu viditeľnosť. Lebo keď po ňom prejde auto, priblížu sa rozdrobenie kameňa. Ten kameň symbolom aj dnešnej doby je. Ochrana, ale aká? Nuž, aspoň teda nejaká, aj keď dávame mu tak rok, maximálne dva, lebo už ten kameň aj vietor zvetráva. Nuž, aspoň nejaká ochrana, lebo často bol kryt odvalený. A my, namiesto reálnej zmeny, nevyhovujúci kryt zatlačíme a prípadne nasprejujeme veľké X-ko. Ach, ako dokonale tento kryt vystihuje túto dobu. Nuž, pre potrebu chrániť ľudí, ktorí radeto pôjdu, obzvlášť ľudí s deťmi, uvádzam miesto, kde sa tento kryt nachádza. Ide o parlovisko neďaleko kostolíka sv. Alžbety, resp. neďaleko bývalej továrne na výrobu cigariet v dolnej časti Banskej Štiavnice. Michal Albert, foto autor