Kategórie

ELEKTROSENZITIVITA JE ZDRAVOTNÝ PROBLÉM, KTORÝ EŠTE STÁLE NEBOL CELOSVETOVO UZNANÝ, HOVORÍ T. BENÍK

V sérii rozhovorov o 5G sme sa rozprávali aj so spisovateľom Tomášom Beníkom. Pozrite si, čo si o aktuálne často rozoberanou témou myslí on.

O 5G sa hovorí v ostatnej dobe dosť často. Pre uhynutie vtákov v ich blízkosti, resp. pre dosah na zdravie ľudí vývoj 5G zastavili v niektorých krajinách, napr. v Japonsku či Slovinsku. Mali by nasledovať ďalšie krajiny?

Čo sa týka zastavenia vývoja 5G v Japonsku, dočítal som sa, že opak je pravdou. Prípravy na spustenie tejto siete sú tu v plnom prúde, ba dokonca sa začalo pracovať na vývoji 6G siete. Predpokladám, že zatiaľ sa nebude rušiť zavádzanie 5G sietí. Skôr očakávam nárast investícií do zavedenia a vývoja tejto siete.

Čo si myslíte o elektrosmogu ako takom?

Je to ďalší druh smogu, ktorý ale nevidíme, necítime. Je definovaný ako hovorové označenie pre súhrn nepriaznivých účinkov elektrického nebo magnetického poľa alebo elektromagnetického žiarenia na živé organizmy. Keby bol vidieť a cítiť, podobne ako „škodlivé“ plyny, tak sa v tej hmle asi zadusíme. Rozpráva sa tu stále o škodlivosti výfukových plynov, globálnom otepľovaní, skleníkových efektoch, investuje sa veľa peňazí do výskumu a snáh o zníženie emisií, vlády jednotlivých zemí sa zaväzujú k znižovaniu emisií… Pritom sme doslova obklopení prístrojmi a sieťami, ktoré elektrosmog vo veľkom vyžarujú. Keďže je súčasná civilizácia postavená aj na elektrine, elektronike a čoraz modernejších komunikačných technológiách, ignoruje sa tento fakt. Vedecké výskumy na túto tému, ktorých je stále málo, končia väčšinou slovami ako „možno, asi, snáď, domnievame sa atď.“ Zatiaľ ostáva v pozadí aj fakt, že čoraz viac pribúdajú ľudia, ktorí svoje zdravotné problémy pripisujú práve elektrosmogu. A nemusí to byť výmysel. Elektrosenzitivita je zdravotný problém, ktorý ešte stále nebol celosvetovo uznaný. Mnohým zdravým ľuďom sa rapídne zhoršil zdravotný stav, keď bol v blízkosti ich bydliska postavený nový vysielač alebo keď začali používať nejaký nový prístroj, resp. sieť. Príznaky môžu byť rôzne. Môže to byť napríklad permanentná únava, depresie, neskôr možno aj vážnejšie zdravotné problémy. Elektrosenzitívni ľudia však môžu s týmto problémom bojovať akurát tak, že sa pridajú do skupín, ktorých členovia majú rovnaký problém, vzdialia sa od zdroja tohto problému alebo si zoženú prostriedky, ktoré by ich mali, podľa výrobcov, ochrániť pred elektrosmogom. Asi bude musieť narastať počet úmrtí, u ktorých sa jasne preukáže, že príčinou smrti bol elektrosmog, aby sa tento problém mohol konečne brať vážne.

Mnohým zdravým ľuďom sa rapídne zhoršil zdravotný stav, keď bol v blízkosti ich bydliska postavený nový vysielač alebo keď začali používať nejaký nový prístroj, resp. sieť. Príznaky môžu byť rôzne. Môže to byť napríklad permanentná únava, depresie, neskôr možno aj vážnejšie zdravotné problémy.

Nazdávate sa, že ľudstvo by malo prehodnocovať vplyvy rôznych zariadení vytvárajúcich elektrosmog?

Áno. Elektrosenzitivita je veľký problém, ktorý už dobieha zdravotné problémy ľudí, umierajúcich na vplyvy emisií skleníkových plynov. Je len otázkou času, kedy budú aj počty mŕtvych prudko narastať na dôsledky elektrosmogu. Elektrosenzitivita by sa mala čo najskôr uznať ako oficiálny zdravotný problém na celosvetovej úrovni. Tento čin je veľmi dôležitý pre riadny výskum vplyvu elektrosmogu na zdravie človeka, pretože súčasné rozpravy o negatívnych vplyvoch elektrosmogu sú, ako som už spomenul, stále len na báze diskusií a hypotéz. Osobne však pochybujem, že k takémuto uznaniu príde, pretože tento čin by bol veľmi radikálny, a keďže výskumy nedali jednoznačnú odpoveď…

Myslíte si, že vzhľadom k postupnej príprave bude ešte možné zastaviť spustenie 5G?

To si nemyslím. Okolo nás je až príliš mnoho prístrojov, ktoré potrebujú neustále „pripojenie.“ Úlohou 5G siete by malo byť vytvorenie väčších kapacít pre stále narastajúci počet týchto prístrojov, čím by na určité obdobie nehrozilo veľké spomalenie alebo pád pripojenia z dôvodu preťaženia sietí. A keď sa k tomu pridá zrýchlenie dát ako bonus, pochybujem, že by prišlo k zastaveniu 5G siete.

Nie sú príklady ako Japonsko či Slovinsko skôr ojedinelé?

Sú to ojedinelé prípady a asi to tak aj ostane. A ako som už uviedol, Japonsko pracuje na zavedení a zlepšení 5G siete, dokonca pracuje na vývoji 6G siete. Takže Slovinsko je v tom zatiaľ asi jediným prípadom. Čítal som o sabotážnych akciách na pripravované zariadenia pre prenos 5G v Holandsku a Veľkej Británii. Ale to sú skôr útoky skupín obyvateľov, ktorí sú presvedčení o škodlivosti 5G siete. Predpokladám, že v každom štáte sú podobné skupiny, ktoré majú podobný názor, ale zatiaľ nepristúpili k vyššie uvedeným radikálnym činom.

Čítal som o sabotážnych akciách na pripravované zariadenia pre prenos 5G v Holandsku a Veľkej Británii. Ale to sú skôr útoky skupín obyvateľov, ktorí sú presvedčení o škodlivosti 5G siete.

Myslíte si, že sa 5G pri dnešnej sume informácií o nich stopne, alebo si spoločnosti, vlády či ľudstvo celkovo povie, že keď predsa aj hranolky či cigarety sú škodlivé a tiež ich nezakážeme, a teda zmieria sa aj s 5G?

Osobne vidím skôr zmierenie s 5G. A keď si ešte uvedomíme, koľko peňazí bolo investovaných do tejto siete… Hranolky či cigarety sú síce škodlivé, ale pokiaľ zarábajú, ako ostatné „škodlivé“ veci, veľa peňazí, tak je všetko v úplnom poriadku. Tak to bude aj s 5G sieťou.

Čo by sa muselo stať, aby sa globálne zrušilo zavedenie 5G?

Asi budú musieť umierať ľudia vo veľkom na následky 5G siete. A bude musieť byť dokázané, že príčinou ich smrti je 5G sieť. Možno až vtedy sa začne o niečom takom aspoň uvažovať…

M. Albert, foto ilustračné Frank Hogan / unsplash.com