ČESKÝ POSLANEC JIŘÍ VALENTA: ZDRAVÍ JE VŽDY PRO ČLOVĚKA DŮLEŽITEJŚÍ NEŽ EKONOMICKÝ RAST

author
3 minutes, 12 seconds Read

O 5G sítích jsme mluvili z JIŘÍ VALENTOU, poslancem Poslanecké sněmovny PČR, místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti PS PČR či členem stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

 

Zajímá mě zda souhlasíte se zastavením budování sítí 5G z důvodu bezpečnosti, minimálně do té doby, dokud nebude zrealizovaná studie ministerstvem zdravotnictví, která prokáže, že sítě 5G a elektromagnetické záření, které vysílají a budou vysílat, jakmile se plně spustí (rozsah od 1000 MHz až 30 000 MHz), je zdravotně nezávadné?

Musím podotknout, že podle vyjádření MPO, doposud neexistuje standard pro sítě 5G, ale jen průmyslové standardy organizace 3GPP pro dostupné evoluční fáze systémů 5G. Sítě páté generace by se, bez ohledu na tuto chybějící standardizaci, neměly od sítě 4G principiálně na radiové vrstvě lišit. Současný stav vědeckého poznání naznačuje, že zastřešujícím účinkem záření je dominantně ohřev tkáně a z něj plynoucí fyziologické efekty, ovšem žádné takové dlouhodobé účinky expozice nebyly zatím, a to v mnoha studiích, zabývajících se karcinogenitou a genotoxitou potvrzeny. Česká legislativa využívá v posledních 20 letech expozičními limity pro celý interval frekvencí neionizujícího záření a tyto limity plně odpovídají nástupu telekomunikačních sítí 5G, které by neměla zabírat více než 0,002 % v rámci zmíněného frekvenčního intervalu.

Za využití těchto informací bych budování sítí 5G v ČR nyní zásadně nebrzdil, neboť časová prodleva by se mohla stát konkurenční nevýhodou naší země nejen na trhu informačních a komunikačních technologií, ale i například brzdou v rozvoji průmyslového odvětví 4.0, tedy především robotiky, automatizace a digitalizace.

Musím podotknout, že podle vyjádření MPO, doposud neexistuje standard pro sítě 5G, ale jen průmyslové standardy organizace 3GPP pro dostupné evoluční fáze systémů 5G.

V případě, že se prokáže zdravotní závadnost provozování sítí 5G na území Slovenské republiky, jak se k dané problematice postavíte, zda budete lobovat za zastavení sítí 5G, a náklady, které již byly do sítí vložené, zda dokážete převést do jiného rezortu, ideálně pro podporu zdravotnictví tam, kde je to třeba, například chronická onemocnění, onkologická onemocnění apod.

Ano, samozřejmě! V případě radikálního medicinského přehodnocení stávající situace relevantní odbornou studií budu usilovat o okamžité zastavení budování 5G infrastruktury, neboť zdraví je vždy pro člověka důležitější než ekonomický profit! Podotýkám v tomto ohledu, že pro takovéto mé rozhodnutí musí být ale skutečně vědecký podklad, nikoliv „pojmy spletené s dojmy“. A potom bychom se samozřejmě mohli pobavit, kam ušetřené prostředky reinvestovat. Obávám se však, že v případě jejich odebrání ICT kapitole by se životní úroveň občanů ČR mohla ve srovnání s okolním světem poměrně rychle snižovat, neboť nejnovější technologie sítě použití sítí 5G předpokládají. Současně nelze popřít, že ani další modernizaci ICT sektoru se stejně nevyhneme a tak bychom se měli spíše zaobírat zvýšenou bezpečností ve vztahu k lidskému a jeho ochraně, než pouze odebírat tomuto sektoru finanční prostředky.

Nicole Blankenship, foto ilustračná unsplash.com / Hush Naidoo

 

 

 

Tags:

Similar Posts