Kategórie

ZBROJÍME DO REVOLÚCIE, TU JE 5 ZBRANÍ PROTI REŽIMU! ALE STRACH Z LEGÁLNEJ REVOLTY PROTI FAŠISTICKÉMU REŽIMU NÁS NÚTI ZOSTAŤ STÁŤ PRED DVERAMI SLUŠNOSTI

KOMENTÁR
Na Slovensku sa toho povedalo už mnoho o tom, ako sú porušované zákony, upierané ľudské práva, o tom, ako vládne pomyselný fašistický režim, ktorý dovolí mať orabovaných ľudí na ulici, ktorý dovolí obchod s beznádejou (vyučenie študentov v ich neuplatniteľných odboroch), ako cenzuruje, ako si dovoľuje obrazne povedané pľuť svoje satanské hnilobné sliny na slušných ľudí. No my namiesto toho, aby sme išli do pozitívnych revolúcií, pretože nie za všetky revolúcie a takzvané rozkladanie takzvaného demokratického štátneho zriadenia sa trestá popravou alebo basou, namiesto toho len nariekame, ako je zle. Sú aj iné možnosti, ako môžeme účinne revoltovať proti zhnitému fašistickému režimu, proti silám, ktoré orabovali náš národ. Vymenujme si takéto možnosti. Len ak sa nebudeme báť postaviť sa tvrdo proti režimu (a tvrdosťou myslím účinnosť nižšie vymenovaných opatrení), môžeme si hovoriť slušní. Slušnosť totiž neznamená postaviť na na divadelné pódium a pod taktovkou režiséra akože demonštrovať.

OBMEDZENIE KONZUMU Z NAŠEJ STRANY
Systém veľmi potrebuje, aby sme míňali, aby sme konzumovali. A masívne sa to aj podporuje. Reklamy nie sú určené na nič iné. Len, aby sme konzumovali a konzumovali viac a viac. Na tom je predovšetkým ekonomický rast, na tom predovšetkým stojí štátny rozpočet. A nekonzumovať, revoltovať nekonzumovaním, resp. jeho obmedzením, je revolta, za ktorú vás nemôžu zatvoriť. Lebo každý má právo tak kúpiť, ako aj nekúpiť. A systém to postraší najviac. Ale otázne je, či to dnes dokážeme, keďže sme všetci aj pod vplyvom médií tak závislí od bezbrehého konzumu. No je to najúčinnejšia zbraň do boja.

ZVÝŠENIE CIEN INZERCIE A REKLAMY
Ak sa logicky pozeráme na fakt, že konzum a teda nástroj tohto režimu na ďalšie ožobračovanie ľudí, a je jasné, že z toho profitujú aj médiá, tak by sa mala výraznejšie zvýšiť cena inzercie a reklamy. Pretože práve vďaka týmto nástrojom režim zvyšuje tržby.

ŽIADOSŤ OD LEKÁRA, ABY NEPREDPISOVAL ZBYTOČNÉ LIEKY
Do zdravotníctva idú nemalé prostriedky a mnohé sa stratia. Mnoho ide aj na lieky. Mnohé lieky sú predpisované zbytočne, o čom svedčia vykazované štatistiky ročne vyhodených ton liekov do smetí, resp. odovzdaných naspäť do lekární. Prof. Staněk v jednom zo svojich videí informoval o tom, ako sú mnohí lekári pod kuratelou liekových kartelov. Preto je na nás, aby sme v záujme šetrenia, v záujme toho, aby sa peniaze na zbytočné lieky (pretože za množstvo vyhodených liekov doplácame aj my všetci daňami), dali radšej tam, kde ich je v zdravotníctve potrebné. Na skutočné liečenie a zachraňovanie ľudí.

ŽIADOSTI ŠTÁTNYM INŠTITÚCIÁM, VRÁTANE OTÁZOK V ZMYSLE INFOZÁKONA, ABY…
JUDr. Štefan Harabin informoval o tom, že za jeho pôsobenia ako podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti sa žiadne budovy súdov nedávali upratovať externými firmami. Len na jedinom súde vďaka tomu štát (rozumej my všetci) ušetril 3 milióny Sk. Súdy upratoval väzňami. Tým zvýšil zamestnanosť väzňov na 83 percent! Keďže ušetrené peniaze odmietol dať naspäť do rozpočtu, aby boli minuté na nejaké zbytočné projekty (podobné ako lavičky za 8000 eur/ks v Hnúšti), ušetrené peniaze dal ľuďom. Ako nám potvrdil aj nemenovaný zdroj z Okresného úradu Martin, za Harabina nemali súdni úradníci potrebu štrajkovať, keďže za Harabina mali 13. aj 14. platy. Vďaka ušetrení na upratovaní budov súdov. Vyžadujme aj my, aby sa štátne inštitúcie upratovali nie externými firmami, ale lacnejšie. A nielen to, aby sa napríklad neduplicitovali úlohy, ktoré má na starosti daný útvar. Takto bolo napríklad na ministerstve vnútra, kde napriek tomu, že ministerstvo má svoje právne oddelenie, si ministerstvo objednalo služby externej právnej kancelárie, čo je kradnutie prostriedkov štátu.

E-MAILY VOLENÝM ZÁSTUPCOM A ÚRADNÍKOM
Nikto nemá rád preplnenú e-mailovú schránku. A keď sa naozaj ľudia odvážia a nebudú výčitky voči nefungujúcemu systému smerovať len do vetra, alebo do oproti sediaceho kumpána v hostinci, tak svoje požiadavky budú postupne smerovať na e-maily volených zástupcov a úradníkov. Za toto váš nikto nemôže pokutovať, ani trestať, ani zavrieť do väzenia. Ako to, nakoniec, nemôže nikto urobiť ani pri použití ďalších zbraní v novej účinnej revolúcii proti nefungujúcemu režimu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *