1. decembra 2021

Magazín KĽÚČ OD…

KĽÚČ OD INÝCH INFORMÁCIÍ

KĽÚČ OD Mariána Červeníka – bývalého profesionálneho vojaka z misie UNPROFOR v bývalej Juhoslávii: Zjavil sa mu Ježiš, nahliadol aj do pekla

Ako profesionálny vojak zažil misiu UNPROFOR počas občianskej vojny v bývalej Juhoslávii. Po návrate sa dostal do stavu, keď na vlastnej koži pocítil reálne peklo. Neskôr spoznal Ježiša Krista a dnes sa ho už nikdy nechce vzdať. Spisovateľ a evanjelista MARIÁN ČERVENÍK v exkluzívnom rozhovore pre KĽÚČ OD…

Čo je najkrajšia vec, ktorá sa vám v živote podarila?

To že som mohol spoznať a prijať Pána Ježiša Krista do svojho srdca, a tým získať vzťah so živým Bohom. Samozrejme, aj deti a rodina sú darom a požehnaním od Boha.

Čo najradšej robíte vo voľnom čase? Kde pracujete?

Moje aktivity sa za zmenili, pretože veľa slúžime v evanjelizačnej práci Ježiš Kristus žije, ale čas využívam aj na štúdium do školy, pretože študujem biblickú teológiu na Akadémii svätého Pavla (SZPA) v Budapešti. Zároveň pracujem v oblasti predaja nábytku.

Aký nápad, ktorý vzišiel z vašej hlavy, sa podarilo úspešne zrealizovať?

Založiť firmu v maloobchode a veľkoobchode nábytku. Taktiež misie v mierových silách OSN v bývalej Juhoslávii.

Kto je podľa vás najtalentovanejší vo vašom okolí? O kom by sme mali písať?

Pretože som bol nadprirodzene uzdravený a stretol som sa s Pánom Ježišom, ako je v mojom svedectve, by som rád písal o tom, ako Pán Ježiš vo Svojej láske aj dnes koná zázraky a uzdravuje a zachraňuje ľudí.

Čo je vaším zmyslom života?

Nasledovať vo viere Pána Ježiša Krista a viesť k tomu aj moju rodinu, a taktiež kázať evanjelium Pána Ježiša Krista, nech je čo najviac ľudí zachránených a spasených.

Čo najsmiešnejšie vo svojom živote ste vyparatili?

Veľa vecí. Ale mama mi hovorila, že keď sme s bratom dvojčaťom raz neprišli zo školy domov, ako druháci na ZŠ, tak sme sa skryli do pivnice rozostavanej polikliniky v Kysuckom Novom Meste. Tam sme zaspali a samozrejme mama zalarmovala v tom čase verejnú bezpečnosť. Na druhý deň, keď už bolo po nás pátranie, a my sme sa zobudili a šli domov, a stretli nás páni z VB, tak vraj sme si spievali obaja nahlas „dooo lésičká na čekanou si vyšel myslívec“. A všetci sa z toho potom smiali a boli radi, že sme v poriadku. ?

Aká je ústredná myšlienka, ktorou momentálne žijete?

Nasledovanie Božieho Syna Ježiša Krista a hlásanie Biblických právd. Moja rodina a vedenie rodiny v živej viere v Boha. Toto je nezmeniteľný a nezvratiteľný fakt pre každého človeka, že tento život na zemi je začiatkom, ktorý pokračuje vo večnosti.

Čo je podľa vás najdôležitejší vynález ľudstva?

Je ich veľa: elektrina, stavebné systémy, materiály, všetky druhy energií pre domácnosť, ale aj priemysel. Ale z hľadiska duchovna je to Abrahámova viera, ktorý získal zmluvu s Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba na záchranu ľudstva. Touto vierou a poslušnosťou získal vzťah a zmluvy so živým Bohom Izraela a možnosť príchodu Mesiáša na túto zem, a tak vo viere možnú záchranu každého hriešnika.

Ak raz o vás bude napísaná kniha, aký názov by bol momentálne najvýstižnejší? A aký názov by ste si najviac priali?

Jedna kniha už vydaná bola Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi. A druhá bude mať pravdepodobne podobný názov, ale už to bude len Boj proti neviditeľnému nepriateľovi, pretože to bude súbor svedectiev ľudí o nadprirodzených zázrakoch, ktoré Pán Ježiš robí aj dnes, pretože je živý, a tak ako hovorí Biblia je ten istý včera, dnes i zajtra. A koná aj dnes zázraky na Jeho slávu.

Aký je váš najobľúbenejší film, seriál, kniha, pieseň?

Kresťanské piesne a filmy, kresťanská literatúra a kniha kníh Biblia.

Čo ešte túžite vo svojom živote zažiť, alebo dokázať?

Kázať evanjelium, aby sa zmierili skrze obeť baránka Božieho Ježiša Krista, a čo najviac ľudí zachránilo od strašného osudu, ktorý ich čaká, ak sa nezmieria s Bohom.

Kde najďalej ste boli a čo je najdôležitejšia myšlienka, ktorú vás ľudia tam žijúci naučili?

Najďalej som bol s manželkou vo Svätej zemi v Izraeli. A k tomu, už ako veriacemu netreba viac slov a myslím si, že to je túžba každého veriaceho v Pána Ježiša Krista, aby dostal aspoň raz v živote na toto miesto, lebo je to miesto kde opäť príde Pán Ježiš Kristus, ako sudca. Ľudia ma tam naučili, že nie len tie materiálne hodnoty sú dôležite, ale hlavne tie duchovné, ktoré sú večné.

Čo je podľa vás najväčší a najpozoruhodnejší počin, ktorý sa za ostatný rok vo svete podaril?

Keď americký prezident uznal tú biblickú pravdu a Božiu vôľu a uznal Jeruzalem hlavným mestom, a v máji tam zriadi aj ambasádu.

Veríte v budúci život? Kde by ste si predstavovali ten svoj?

Na 1000 % percent verím v budúci život a po stretnutí s Pánom Ježišom Kristom, čo píšem aj v mojej knižke Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi a samozrejme, že ho chcem stráviť v Božej prítomnosti v nebi. A neprajem nikomu, ani najväčšiemu nepriateľovi, aby sa dostal do pekla, pretože som zažil aj realitu pekla pred cca 10 rokmi.

Cítili ste už vo svojom živote beznádej a zúfalstvo? Čo ste urobili, aby ste to zahnali?

Úplnú beznádej a zúfalstvo som cítil pred obrátením a aj cca 3 mesiace po obrátení, keď sa mi otvoril duchovný svet a začal som zažívať dovtedy nepoznané veci a realitu pekla a smrti. Myslel som, že ma Boh nemiluje a nechce ma zachrániť, čo bola Satanova lož. Vedel som, že ak by sa Boh rozhodol neprijať ma, tak tieto hrôzy budem zažívať naveky. Píšem to aj vo svojej knihe. Taká beznádej, aká je v pekle, sa slovami tu na zemi vyjadriť nedajú (hrôza, úzkosť, neuhasiteľný oheň, atď… ) Jediné na čo som sa zmohol, bolo volať na Boha Pána Ježiša Krista, aby ma vyslobodil, uzdravil a zachránil. Ja už som sa modlil a prosil som Pána Ježiša nech ma zoberie, to sa nedá opísať, aká to je hrôza. A vďaka Mu, lebo ma vypočul, zachránil a aj uzdravil.

Ktorá veta vás najviac vystihuje?

Šťastný človek, ktorému Boh Izraela, po znovuzrodení, dal nový život a druhú šancu.

Aké je vaše motto a prečo?

Radšej sa zodrať pre záchranu ľudí pri kázaní evanjelia, ako zhrdzavieť v zbore z nečinnosti. Prečo? Pre to, aby ľudia mali to, čo mám ja a to Ježiša Krista v srdci.

Dokázali by ste prežiť mesiac v pustatine? Aké by to pre vás bolo?

Bola by to pre mňa bomba, pretože ja už ani v pustatine nikdy nebudem sám, lebo je vo mne v mojom srdci Pán Ježiš Kristus.

Ktorý z vašich nápadov si prajete, aby iní ukradli a zrealizovali?

Čudná otázka, pretože krádež je pre kresťana hriech. Neviem na to odpovedať, ale prial by som si, aby sa viac na uliciach, v školách kázalo Božie slovo.

Ktorú časť svojho majetku by ste teraz hneď zobrali a položili na námestie s priloženým odkazom – berte si, nech to poslúži vám, ja mám toho dosť?

Ten najcennejší majetok je pre mňa vzťah so živým Bohom a Spasiteľom Ježišom Kristom a toto aj ďalej rozdávame aj na uliciach. Pán Ježiš povedal: zadarmo ste dostali, tak zadarmo rozdávajte.

Čo vám na sebe najviac prekáža?

Niekedy, že si zoberiem na seba viac, ako viem zrealizovať, a potom som frustrovaný. Prosím Pána Ježiša, aby ma aj v tom naprával. ?

Kniha Mariána Červeníka na stiahnutie zadarmo, je na tomto linku: http://jeziskristuszije.sk/kniha-na-stiahnutie-zdarma/

(alb), foto archív MČ