Akýsi konzumný blahobyt si ľudia mohli zabezpečovať len za cenu permanentného zadlžovania, zdôraznil Jozef Hrdlička

Akýsi konzumný blahobyt si ľudia mohli zabezpečovať len za cenu permanentného zadlžovania, zdôraznil Jozef Hrdlička

Predseda Komunistrickej strany Slovenska (KSS) Jozef Hrdlička na krajskom aktíve KSS v Banskej Bystrici 23. 4. 2022 povedal aj tieto slová, ktoré sú akousi časťou žaloby voči kapitaliatickému režimu, ktorý priniesol aj ožobračenie ľudí, priniesol aj pojmy ako nezamestnanosť, bezdomovectvo, pracujúca chudoba a podobne. Pozrite vo videu, čo všetko predseda KSS Jozef Hrdlička v Banskej Bystrici povedal. Video a foto Michal Albert