AK BUDEME VNÍMAŤ HODNOTU CEZ EKONOMICKÉ A PRÁVNE KATEGÓRIE, TAK JE JADROVÁ ENERGIA VÝHODNÁ, AK JE POSTAVENÁ SO ZODPOVEDNOSŤOU, PRÍZVUKUJE ROMANA TABÁK

author
2 minutes, 14 seconds Read

V súvislosti s udalosťami, ktoré sa udiali 11. marca 2011 v Japonsku a nepochybne posunuli snahy odbornej verejnosti o zvýšenie preventívnych bezpečnostných prvkov v jadrovej energetike, sme sa rozprávali s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Romanou Tabák.

Ako si spomínate na udalosti, ku ktorým došlo 11. 3. 2011, teda pred desiatimi rokmi?

Spomínam si na tú udalosť tak letmo. Viem, že sme boli niekde na tenisovom turnaji a obávali sme sa, či nás čaká druhý Černobyľ. Môj známy Slovák žil so svojou rodinou neďaleko od Fukušimy a práve táto katastrofa ich donútila sa presťahovať, zmenila im život od základov.

Môj známy Slovák žil so svojou rodinou neďaleko od Fukušimy a práve táto katastrofa ich donútila sa presťahovať.

Myslíte si, že sa z tejto udalosti ľudstvo dostatočne poučilo?

Každá negatívna udalosť z minulosti je pre ľudstvo veľkým ponaučením. Mám informácie, že náš slovenský profesor Povinec kontroluje situáciu priamo v Japonsku a vyjadril sa, že obidvom katastrofám sa dalo zabrániť, ak by bola lepšia prevencia proti tsunami. Je dôležité povedať, že v čase silného zemetrasenia bolo v prevádzke 18 jadrových elektrární a žiadna z nich neutrpela vážnu škodu, ktorá by spôsobila ich haváriu. Až v dôsledku tsunami k nej došlo. Profesor taktiež spomenul, že v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo, čo ma upokojilo a verím, že aj ďalších ľudí.

V čase silného zemetrasenia bolo v prevádzke 18 jadrových elektrární a žiadna z nich neutrpela vážnu škodu, ktorá by spôsobila ich haváriu.

V čom je dnes jadrová energetika bezpečnejšia oproti jadrovej energetike spred desiatich rokov? Čo dôležité sa od vtedy prijalo a zaviedlo do praxe?

Nie som odborník na jadrovú energetiku, ale jedno je isté – výskum ide dopredu. Investície do vedy a vzdelania, ako aj investície do náuky o zodpovednosti sú základným predpokladom bezpečnosti fungovania jadrovej energetiky. Ak sa do jadrových elektrární zainvestuje dosť peňazí, aby boli bezpečné, tak je to najčistejší zdroj energie. Ak budeme ako ľudia vnímať hodnotu cez ekonomické a právne kategórie zisku a výhodnosti, tak je jadrová energia výhodná, ak je postavená so zodpovednosťou. Ak bez zodpovednosti s cieľom dosiahnuť len zisk, tak je to rovnaké, ako nepoliate zrnko pšenice.
(alb), foto NR SR – tlačové oddelenie

Similar Posts