BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH CHCE KAŽDÝ MESIAC ASPOŇ DVADSAŤ ONLINE-AKTIVÍT

author
1 minute, 59 seconds Read

V súvislosti s koronavírusom, ktorý ovplyvnil aj umelecký svet, sme sa rozprávali s Pavlom Hrehorčákom, riaditeľom Bábkového divadla v Košiciach.

Čo všetko ste museli pre to urobiť, aby ste mohli prejsť na nové online-formy predstavení? Čo všetko to obnášalo?

Divadlo je špecifickým druhom umenia ktorého neopakovateľný charakter realizácie spôsobom „tu a teraz“ ho výlučne odlišuje od ostatných druhov umenia. Každé uvedenie divadelného diela je jedinečné a neopakovateľné. Online priestor je neprirodzený pre realizáciu divadla, no aj napriek tomu je nutné povedať, že ho môžeme považovať za určitú “náplasť” v čase nepriaznivej situácie (zatvorené divadlá).  Pre potreby online priestoru sme
museli upraviť inscenácie, ktoré boli doposiaľ v digitálnej podobe vhodné len pre študijné účely hercov, upraviť marketingovú komunikáciu smerom k divákovi, vytvoriť nové formy divadelných produkcií (scénické čítanie, workshopy – ako si vyrobiť bábku, animácie s bábkami, aktivita – z histórie divadla ….) – jednoduchou prispôsobiť činnosť divadla pre online priestor.

Museli ste k tomu niečo zakúpiť, obstarať?

Konkrétny materiál sa nenakupoval (ak myslíme technológiu). Nakupovali sa len hygienické potreby, aby herci mohli bezpečne skúšať, umelecké dielne vyrábať scénografiu a pripravovať podujatia pre online priestor.

Koľko ste už zrealizovali a koľko v najbližšom období plánujete zrealizovať online-podujatí?

Bábkové divadlo v Košiciach zrealizovalo v online priestore vyše 150 aktivít. V tomto trende chce divadlo pokračovať naďalej.  V každom mesiaci minimálne 20.

V súvislosti s novou dočasnou formou predstavení ste vytvorili aj nejaké špeciálne podujatie špeciálne pre online-predstavovanie? Alebo prípadne o nejakom takomto diele uvažujete?
Bábkové divadlo v Košiciach svoje existujúce inscenácie (doposiaľ 5) upravilo do televíznej podoby a od mesiaca Január 2021 ich ponúka svojim návštevníkom. V tomto trende bude pokračovať aj naďalej a má záujem svoje portfólio predstavení pre online priestor rozširovať. So spoločnosťou AUVID Production s.r.o. vytvorilo
predajný systém vďaka ktorému si za symbolické vstupné môžu diváci pozrieť divadelné predstavenia z pohodlia obývačky.

(alb), ilustračná fotografia unsplash.com

Similar Posts