Kategórie

KDYBY POSLANEC PČR KOHOUTEK LOBOVAL PRO ZÁKAZ 5G?

S poslancem Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Jiřím Kohoutkom jsme si povídali o 5G. Jeho sme také oslovili v souvislosti s témou zastavení budování 5G sítí ve světě.

 

Zajímá mě zda souhlasíte se zastavením budování sítí 5G z důvodu bezpečnosti, minimálně do té doby, dokud nebude zrealizovaná studie ministerstvem zdravotnictví ČR, která prokáže, že sítě 5G a elektromagnetické záření, které vysílají a budou vysílat, jakmile se plně spustí (rozsah od 1000 MHz až 30 000 MHz), je zdravotně nezávadné?

Jsem pro zrealizování lékařské studie MZ, která je pro nás všechny moc důležitá.

Jsem pro zrealizování lékařské studie MZ, která je pro nás všechny moc důležitá.

V případě, že se prokáže zdravotní závadnost provozování sítí 5G na území České republiky, jak se k dané problematice postavíte, zda budete lobovat za zastavení sítí 5G, a náklady, které již byly do sítí vložené, zda dokážete převést do jiného rezortu, ideálně pro podporu zdravotnictví tam, kde je to třeba, například chronická onemocnění, onkologická onemocnění apod.

Pokud se prokáže závadnost 5G sítí, tak určitě budu lobovat pro zákaz.

(roz), foto ilustračné unsplash.com