Kategórie

NELICHOTIVÉ VYSVEDČENIE ĽUDSTVA: V ČOM JE TÁTO SPOLOČNOSŤ NELOGICKÁ?

Dnešná spoločnosť je podľa profesora Petra Staněka zahľadená do seba. Povedal to v jednej zo svojich prednášok – a to 6. marca v Myjave. „Niekedy má človek pocit, že táto spoločnosť ani nepotrebuje vesmír, planéty, slnko, univerzum, ani nič, pretože všetky problémy, ktoré si vyrába, rieši sama vo svojej zahľadenosti do seba samej,“ povedal s tým, že sami seba sme povýšili na bohov, lebo tvrdíme, že človek je vládcom zeme a ovplyvňuje všetky procesy na nej prebiehajúce. Dnes sme podľa prognostika Slovenskej akadémie vied absolútne koristnícki k prírode. „Príroda je tu len pre to, aby uspokojovala naše potreby. Máme právo ju drancovať až do zániku, až do vyčerpania všetkých ostatných možností. Rozčuľujeme sa, že príroda akosi nie je v úcte pred nekonečným množstvom našich želaní a požiadaviek, ktoré formujeme v rámci svojho vzťahu k prírode. Takže prečo by sme nevysekali lesy, prečo by sme nevyťažili všetky minerály, prečo by sme nevyhubili všetky druhy, ktoré sú podľa nás nie hodné svojej existencie, pretože vládca planéty sa rozhodol upraviť mieru diverzity druhov živočíchov a rastlín na povrchu tejto planéty,“ povedal v jednej z najnovších prednášok prof. Staněk s tým, že toto ľudia robia aj sebe. „Skúste sa zamyslieť nad tým, či žijete harmonický, logický, zdraviu prospešný život. Či fungujete v tom, aby vaše orgány fungovali v optimálnej miere. Či sa nechávate vytáčať hlúposťami len preto, že niečo nemáte a nehľadíte na to, že vlastne ten váš organizmus je v geniálnej dynamickej rovnováhe,“ povedal s tým, že napriek geniálnemu organizmu si ho ničíme prejedaním a následným posilňovaním v posilňovni. „Ako keby pot a minutá energia znamenala obnovenie dynamickej rovnováhy vášho tráviaceho traktu, vašej neurálnej sústavy a všetkého ostatného.“
Staněk veľmi priamo pomenoval aj ďalší fenomén dnešnej spoločnosti, keď ľudstvo na rôzne problémy nazerá z nesprávneho konca. „Táto spoločnosť je zameraná na riešení dôsledkov, ale v nehľadaní príčiny,“ dodal analytik a prognostik s tým, že ľudia sa nezamýšľajú, prečo sa deje daný proces, ale riešime len následné klinické príznaky.
(alb), zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=_azCLo1w_j4 foto ilustračná: Aziz Acharki / unsplash.com