UVÄZNENÍ V BLUDNOM KRUHU SPOTREBY

author
2 minutes, 17 seconds Read

Žijeme ako keby len pre aktuálny deň. Podobne ako v tom príbehu o motýľovi, ktorí onedlho umrie a musí preto za krátky čas objaviť čo najviac. A podľa tohto vzorca nás núti konať aj systém. Rast HDP je najväčším bohom, a spotreba je najväčších nástrojom rastu tohto boha. A preto nám služobníci HDP bez zaváhania v hlase denno-denne, sťa by v Orwellovom románe 1984 prikazujú, aby sme míňali. Aby sme stále točili ten kolotoč spotreby a kŕmili HDP. Takže aj prostredníctvom reklám vám povedia, čo všetko potrebujete, hoci to reálne nepotrebujete vôbec. Vytvorí sa pocit potreby, aj cez skrytú reklamu či podprahové vnímanie.

My sa vďaka spotrebe navonok stávame slobodnejšími, navonok šťastnejšími. Ale je to len hra. V skutočnosti sme vďaka spotrebe len o to väčšími otrokmi. Otrokmi systému, otrokmi seba samých.

Viete, že jedna sekunda televízneho vysielania je rozdelená na niekoľko voľným okom nepostrehnuteľných častí. Oko tú pasáž nevidí, rozum však áno a podvedome si ju zapíše do vnímania. Počuli ste napr. o tom, že v reklame na coca-colu je takto vložený obrázok púšte?
My sa vďaka spotrebe navonok stávame slobodnejšími, navonok šťastnejšími. Ale je to len hra. V skutočnosti sme vďaka spotrebe len o to väčšími otrokmi. Otrokmi systému, otrokmi seba samých. A nikdy jej nebude dosť. Milovníci pravicového zmýšľania vedia, že HDP musí rásť. A rásť bude len vďaka rastu spotreby. Takže dnešný stav našej spotreby nestačí. Systém neustále bude tlačiť na to, aby rástla. Aby ste „potrebovali“ viac, aby ste kupovali viac. A vám už nebude stačiť jedna, dve, tri roboty, budú potrebné aj ďalšie pôžičky.

A ostanú po nás nie hrady a zámky, ostane pre nás odpad zo spotreby.

A potom rastú ako huby po daždi nové a nové call centrá. Každý niečo musí predať, každý niečo musí kúpiť. Každý musí zarábať, aby to musel minúť. Bludný kruh spotreby sa uzatvára. Sme uväznení vo vlastnej spotrebe. Preto, lebo sme spotrebu potrebuje náš najväčší bôžik – HDP. A my žijeme nie pre seba, žijeme v jeho službách. A ostanú po nás nie hrady a zámky, ostane pre nás odpad zo spotreby.

M. Albert, foto archív autora. Fotografia s výhľadom na ulicu Twarda vo Varšave.

Similar Posts