OTVORENÝ LIST PERSONALISTOM: BUĎTE ODVÁŽNI. NIE JE MOŽNÉ, ABY TEN, KTORÝ SA SNAŽÍ, BOL ZA SNAHU DISKRIMINOVANÝ. NENECHÁVAJTE SNAŽIVÝCH STÁŤ ZA OKNOM

author
2 minutes, 32 seconds Read
Vážené personalistky, vážení personalisti.
Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril v tomto otvorenom liste.
Už dlhodobo sa stretávam s tým, že ma odmietajú pri mojej snahe nájsť si prácu. Pravdepodobne ma personalisti odmietajú najmä z dôvodu, že som viac vzdelaný, ako by potrebovali a nazdávajú sa, že miesto vysoko vzdelaného, ako je môj prípad, je na univerzitách a vedeckých pracoviskách. Čo je síce pekná predstava, ale zostáva iba pri predstavách. Miesto na univerzite a fakulte je pre ľudí s akademicko-vedeckými hodnosťami PhD. najviac cenené a nepustia si ho. Dostať sa na takúto pozíciu je prakticky nemožné. Preto sa dlhodobo snažím získať si miesto napríklad aj v rôznych fabrikách, ale všade som trestaný za to, za čo by som mal byť v normálnej spoločnosti odmenený. V tejto spoločnosti som však trestaný, za vzdelanie. Za vedeckú hodnosť PhD. sa mám hanbiť, ako keby to bola položka „12 rokov v Leopoldove na tvrdo za vraždu“.
Človek, ktorý desať rokov makal na vysokej škole, prednášal, písal vedecké práce, jednoducho na sebe tvrdo pracoval, tak je pre moju firmu pridanou hodnotou a motiváciou.
V tejto spoločnosti je niečo choré, keď personalisti diskriminačne pristupujú k ľuďom takto, že ľudí, ktorí makali na sebe a získali vedeckú hodnosť PhD. Povedia: Ale vy u nás pracovať nechcete, vy to chcete mať len ako prechodnú stanicu. A ja sa pýtam: A akú istotu máte, že človek iba so základnou školou, alebo len s maturitou, nie je u vás len dočasne? Ak by som mal vlastnú firmu, tak možnosť získať človeka s vysokým vzdelaním, využijem. A zamestnám ho aj keby mal u mňa byť len mesiac. Lebo človek, ktorý desať rokov makal na vysokej škole, prednášal, písal vedecké práce, jednoducho na sebe tvrdo pracoval, tak je pre moju firmu pridanou hodnotou a motiváciou. Nie je predsa možné, že človek, ktorý makal na sebe, je za to potrestaný, ako keby bol vrahom. Niečo nie je v poriadku v štáte Dánskom, ako sa hovorí. Prosím o prehodnotenie vašej doterajšej praxe a o vloženie odvahy do vášho ďalšieho konania.
Nie je predsa možné, že človek, ktorý makal na sebe, je za to potrestaný.
Pomôžete tak vašej firme, ako aj spoločnosti ako celku. Nie je možné, aby ten, čo sa snažil, bol za snahu diskriminovaný. Ak to robí štát, neberte to ako alibi. Práve naopak, vy to proste nerobte a nediskriminujte tých, ktorí sa snažili. Inak ste len robotmi, alebo bábkami, ktoré roboticky bez rozmýšľania, podporujú diskrimináciu. Ako sa hovorí, pre zlo stačí, ak dobrí ľudia neurobia nič.
PhDr. M. Albert, PhD., ilustračný obrázok pixnio.com

Similar Posts